hr

Program LIFE vodeći je financijski instrument Europske unije posvećen zaštiti okoliša, očuvanju prirode i djelovanju u području klime.

Program djeluje od 1992. godine, a u programskom razdoblju 2021. – 2027. vrijedan je 5,4 milijarde EUR.

Program LIFE u potpunosti daje podršku ciljevima Europskog zelenog plana u području transformacije EU u ravnopravno i prosperitetno društvo s modernim, resursno učinkovitim i konkurentnim gospodarstvom u kojem nema emisija stakleničkih plinova u 2050. godini i gdje je gospodarski rast odvojen od korištenja resursa.

Također, financira aktivnosti u području zaštite, očuvanja i jačanja prirodnog kapitala EU-a te zaštite zdravlja i dobrobiti građana od rizika i utjecaja povezanih s okolišem i klimom.