171 novi LIFE projekt kreće s provedbom

171 novi LIFE projekt kreće s provedbom

Europska komisija potvrdila je 171 novi LIFE projekt koji će se provoditi diljem Europske unije. 396 milijuna eura mobilizirano je iz fonda Programa LIFE za projekte ukupne vrijednosti 722  milijuna eura što predstavlja povećanje od 28.5% u odnosu na prošlu godinu.

U srcu Europskog zelenog plana, Program LIFE ima za cilj postići klimatsku neutralnost Europske unije do 2050. Financirani projekti služe obnovi prirode i zaštiti bioraznolikosti, promociji kružnog gospodarstva i poboljšanju kvalitete života, povećanju otpornosti na učinke klimatskih promjena i davanju podrške za prijelaz na čistu energiju.

“Ovogodišnji LIFE projekti ambiciozniji su nego ikad prije. U suočavanju s egzistencijalnim prijetnjama, klimatskom krizom i krizom bioraznolikosti, Program LIFE živući je dokaz naše predanosti za prijelaz s ambicije na akciju i činjenje stvarne razlike za građane EU-a”, rekao je europski povjerenik za okoliš, oceane i ribarstvo Virginijus Sinkevičius.

Financirani projekti kreću se u rasponu od 12.3 milijuna eura za eliminaciju usputnog ulova pri ribarenju do 1.6 milijuna eura za pomoć ruralnim zajednicama u prijelazu na obnovljivu energiju. Očuvanje rijeka, zaštita obala i recikliranje elektroničkog otpada samo su neki od odobrenih projekata.

Službeno priopćenje za tisak možete naći ovdje, a kratke sažetke novih LIFE projekata ovdje.

 

Projekti hrvatskih koordinatora:

– Priroda i biološka raznolikost

Poboljšanje stupnja očuvanosti Natura 2000 ciljnih vrsta i tipova staništa kroz poboljšanje povezanosti rijeka (Improve River LIFE)

Hrvatski konzorcij koji stoji iza ovog projekta ima za cilj spasiti Salmothymus obtusirostris (mekousnu pastrvu), ugroženu vrstu koja je u EU isključivo prisutna u Hrvatskoj, od ruba izumiranja. Cilj je napraviti ključna poboljšanja stanja specifičnih značajki staništa. To će se prvenstveno postići osiguranjem riječne povezanosti područja Natura 2000 i uklanjanjem umjetnih barijera u području rasprostranjenosti vrsta.

Sažetak projekta

– Prijelaz na čistu energiju

Intervencije izgradnje u ranjivim četvrtima protiv energetskog siromaštva (CEESEN-BENDER)

Rješavanje energetskog siromaštva uključuje davanje prioriteta obnovi starih zgrada, posebno u istočnoeuropskim zemljama. Projektni tim fokusiran je na osnaživanje ranjivih vlasnika kuća i iznajmljivača koji žive u energetski neučinkovitim zgradama. Planiraju provesti najmanje 30 planova intervencija na razini zgrada, ciljajući na približno 1500 stanova. Osim toga, oko 3500 vlasnika kuća, stanodavaca i upravitelja zgrada proći će tehničke, pravne i financijske obuke o energetskoj obnovi.

Sažetak projekta

Uspostava hrvatskog One-Stop-Shop-a u Sjeverozapadnoj Hrvatskoj (CROSS)

Ljudi koji stoje iza ovog projekta imaju za cilj modernizirati zgrade u javnom sektoru u Hrvatskoj. Tim pruža tehničke, financijske i pravne savjete te osigurava kvalitetu radova u gradnji i renoviranju zgrada. Aktivnosti uključuju pripremu planiranih projekata, dizajn i implementaciju naprednih modela nabave i financiranja. Uključivanje dionika i dugoročna održivost također su ključne komponente ovog projekta.

Sažetak projekta

Koalicije za katalizaciju energetskih zajednica u istočnoj EU (LIFE-COMET)

Višedržavni konzorcij koji stoji iza ovog projekta ima za cilj stvoriti energetske zajednice i koalicije za koordinaciju akcija na nacionalnoj i međunarodnoj razini u istočnoeuropskim zemljama. Konzorcij koji stoji iza ovog projekta ima za cilj olakšati stvaranje takvih partnerstava, kao i pružanje obuke i razmjenu najboljih praksi među zemljama. U budućnosti se radi na daljnjem proširenju na istočni dio Europe.

Sažetak projekta

Hrvatski One Stop Shop za integriranu obnovu doma (inCross renoHome)

Konzorcij koji stoji iza ovog projekta stvorit će mjesto trgovanja i one-stop-shop za vlasnike kuća i stručnjake kako bi obnovili svoje zgrade i učinili ih energetski učinkovitijima i klimatski prihvatljivijima. Nudit će kompletne pakete usluga koji vode kupce od planiranja do implementacije. Također će se uhvatiti u koštac s preprekama i izazovima koji obeshrabruju mnoge vlasnike kuća da renoviraju svoje zgrade. Projekt će pomoći u smanjenju potražnje za energijom i emisija CO2 u privatnom stambenom sektoru u Hrvatskoj.

Sažetak projekta