380 milijuna € za 168 novih LIFE projekata

380 milijuna € za 168 novih LIFE projekata

Objavljeni su rezultati natječaja LIFE 2021. Program LIFE po prvi put predstavlja projekte iz četiri potprograma novog programskog razdoblja.

Više od 380 milijuna € bit će uloženo za 168 novih LIFE projekata iz gotovo svih zemalja članica za prirodu, okoliš, djelovanje u području klime i prijelaz na čistu energiju. Porast broja financiranh projekata u odnosu na prošli LIFE natječaj je 27%.

LIFE, koji ove godine navršava 30 godina postojanja, nastavlja s isporukom opipljivih rezultata koje ljudi mogu vidjeti i osjetiti diljem Europe.

Saznajte više u priopćenju za tisak.

Pročitajte više o novim LIFE projektima.