Climate neutral food and wood: Showcasing best climate practices in agriculture, forestry, food systems and the bioeconomy

Datum događanja: 6. listopada. 2020

Trajanje: 6. – 9. listopada 2020.

LIFE program u suradnji s programom Horizon 2020 organizira seriju webinara Climate neutral food and wood: Showcasing best climate practices in agriculture, forestry, food systems and the bioeconomy.

Događaj je povezan s nekoliko EU inicijativa unutar Europskog zelenog plana a predstavnici uspješnih LIFE projekata izložit će neke od najboljih klimatskih praksi u poljoprivredi, šumarstvu, prehrambenim sustavima i biogospodarstvu.

Sesije prvog dana ticat će se poljoprivrede, drugoga dana tema će biti proizvodnja hrane, treći dan šumarstvo, a 9. listopada drvo.

Raspored projektnih sesija i panela te link za prijavu možete naći na ovoj poveznici.