Rok za prijavu nacionalnog sufinanciranja projekata

Datum događanja: 13. rujna. 2022

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osiguralo je nacionalno sufinanciranje za projekte standardnih djelovanja koji se prijavljuju na natječaj Programa LIFE u 2022. godini.

LIFE 2022. – JAVNI POZIV ZA NACIONALNO SUFINANCIRANJE (poveznica)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će projekte standardnih djelovanja koji budu odabrani za financiranje iz Programa LIFE za 2022. godinu sufinancirati u visini do 50 % od preostalog iznosa koji korisnik mora samostalno osigurati.

Rok za prijavu počeo je 13. lipnja 2022. objavom natječaja na mrežnim stranicama MINGOR-a i traje do 13. rujna 2022.

VAŽNO: Prijavitelji projekata koji se prijavljuju za sredstva Fonda dužni su pri prijavi projekta preko portala Funding & Tender opportunities, omogućiti Nacionalnoj kontakt točki uvid u njihovu projektnu prijavu na način da se u dijelu koji se odnosi na unos sudionika (Participants) kao kontakt osoba (Contact Person) doda Nikolina Petković Gregorić te adresa nikolina.petkovicgregoric@mingor.hr i dodijeli joj uloga Team member – read only access.

Za više informacija i obrasce za prijavu slijedite poveznicu.