Rok za prijavu Projekata standardnih djelovanja (SAPs)

Datum događanja: 4. listopada. 2022

U okviru LIFE natječaja za 2022. godinu rok za prijavu Projekata standardnih djelovanja (SAPs)* za sve potprograme osim Prijelaza na čistu energiju je 4. listopada 2022.