Dokumenti

LIFE Uredba 2021. – 2027. 

Višegodišnji program rada za Program LIFE 2021. – 2024.  – engleska verzija

Višegodišnji program rada za Program LIFE 2021.-2024. – neslužbeni prijevod

LIFE General Model Grant Agreement

LIFE Annotated Grant Agreement

LIFE KPI Database Guidance document (LIFE 2021 – 2027 SAP/SIP/SNAP)

Sažetak financijskih pravila za LIFE projekte 2021-2027

Izračun troškova osoblja_primjer

Savjeti i upute za uspješnu prijavu projekata na Program LIFE

 

Calls for proposals LIFE2023

Funding & tenders portal – otvoreni natječaji

Call Document LIFE-2023-PLP – LIFE Pripremni projekti koji adresiraju ad hoc legislativne prioritete i prioritete politika

Call Document LIFE-2023-SAP-CLIMA – LIFE Projekti standardnih djelovanja: Ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba tim promjenama

Call Document LIFE-2023-SAP-ENV – LIFE Projekti standardnih djelovanja: Kružno gospodarstvo i kvaliteta života

Call Document LIFE-2023-SAP-NAT – LIFE Projekti standardnih djelovanja: Priroda i bioraznolikost

Call Document LIFE -2023-CET – LIFE Prijelaz na čistu energiju

LIFE-2023-STRAT-two-stage – LIFE Strateški integrirani projekti (SIP-ovi) – Okoliš

Call Document LIFE-2023-TA-PP – LIFE Projekti tehničke pomoći za pripremu SIP-ova i SNAP-ova

Call Document LIFE-2023-TA-R – LIFE Tehnička pomoć za replikaciju

Detailed budget table – Detaljna tablica proračuna za prijavu projekta

 

 

Dokumentacija s proteklih LIFE natječaja

Model Grant Agreement 2020 – neslužbeni prijevod

LIFE Uredba 2014. – 2020. i Višegodišnji programi rada 2014.- 2017. & 2018. – 2020.

Neslužbeni prijevod dokumentacije za LIFE program za 2018.

Neslužbeni prijevod dokumentacije za LIFE program 2017.

Neslužbeni prijevod dokumentacije za LIFE program 2016.

 

 

*Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja nije odgovorno za moguće pogreške ili kriva tumačenja nastala uslijed korištenja ovih dokumenata.