Dokumenti

 

LIFE Uredba 2014. – 2020.

Višegodišnji program rada za LIFE program 2018. – 2020. ; engleska verzija

Višegodišnji program rada za LIFE program 2018. – 2020. ; hrvatska verzija

Višegodišnji program rada za LIFE program 2014. – 2017.; hrvatska verzija

Model LIFE Grant Agreement 

 

Neslužbeni prijevod 2020:

Model Grant Agreement 2020

 

Natječajna dokumentacija za tradicionalne projekte za 2019. godinu:

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals

 

Natječajna dokumentacija za tradicionalne projekte za 2018. godinu:

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/traditional/index.htm 

 

Neslužbeni prijevod dokumentacije za LIFE program za 2018.: 

LIFE 2018. Smjernice – Okoliš i učinkovito korištenje resursa

LIFE 2018. Smjernice – Okolišno upravljanje i informacije

LIFE 2018. Smjernice – Klimatske aktivnosti

LIFE 2018. Smjernice – Priroda i bioraznolikost 

 

LIFE 2018. Vodič za ocjenjivanje prijedloga projekata za potprogram Okoliš

LIFE 2018. Vodič za ocjenjivanje prijedloga projekata za potprogram Klimatske aktivnosti

 

LIFE 2018. Integrirani projekti (IP) – Smjernice za podnositelje zahtjeva

LIFE 2018. Integrirani projekti (IP) – Vodič za ocjenjivanje prijedloga

 

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava

*U slučaju odstupanja mjerodavna je izvorna verzija na engleskom jeziku: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/index.htm

 

Neslužbeni prijevod dokumentacije za LIFE program 2017.:

LIFE 2017 Smjernice – Okoliš i učinkovito korištenje resursa
LIFE 2017 Smjernice – Okolišno upravljanje i informacije
LIFE 2017 Smjernice – Klimatske aktivnosti
LIFE 2017 Smjernice – Priroda i bioraznolikost

LIFE 2017 Vodič za ocjenjivanje prijedloga projekata za potprogram Okoliš
LIFE 2017 Vodič za ocjenjivanje prijedloga projekata za potprogram Klimatske aktivnosti

LIFE 2017 Integrirani projekti (IP) – Smjernice za potprogram Okoliš
LIFE 2017 Integrirani projekti (IP) – Smjernice za potprogram Klimatske aktivnosti

LIFE 2017 Integrirani projekti (IP) – Vodič za ocjenjivanje prijedloga za potprogram Okoliš
LIFE 2017 Integrirani projekti (IP) – Vodič za ocjenjivanje prijedloga za potprogram Klimatske aktivnosti

LIFE 2017 Prilog X. modelu Ugovora – Financijske i administrativne smjernice 

*U slučaju odstupanja mjerodavna je izvorna verzija na engleskom jeziku: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm

 

Neslužbeni prijevod dokumentacije za LIFE program 2016.:

Smjernice za podnositelje zahtjeva – Okolišno upravljanje i informacije
Smjernice za podnositelje zahtjeva – Okoliš i učinkovito korištenje resursa
Smjernice za podnositelje zahtjeva – „Tradicionalni projekti” za klimatske aktivnosti
Smjernice za podnositelje zahtjeva – Priroda i bioraznolikost
Smjernice za podnositelje zahtjeva – Integrirani projekti – potprogram Okoliš
Smjernice za podnositelje zahtjeva – Integrirani projekti – potprogram Klimatske aktivnosti

Vodič za ocjenjivanje prijedloga projekata za potprogram Okoliš
Vodič za ocjenjivanje prijedloga projekata za potprogram Klimatske aktivnosti
Vodič za ocjenjivanje prijedloga za Integrirane projekte – potprogram Klimatske aktivnosti
Vodič za ocjenjivanje prijedloga za Integrirane projekte – potprogram Okoliš

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za integrirane projekte
Prilog X. modelu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava – Financijske i administrativne smjernice

 

*U slučaju odstupanja mjerodavna je izvorna verzija na engleskom jeziku: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm 

 

*Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja nije odgovorno za moguće pogreške ili kriva tumačenja nastala uslijed korištenja ovih dokumenata.