Dostava prijedloga za LIFE Prijelaz na čistu energiju

Dostava prijedloga za LIFE Prijelaz na čistu energiju

Projekti u potprogramu Prijelaz na čistu energiju (LIFE-2021-CET) dobivaju 95% financijske podrške, a svoje projektne ideje za Poziv 2021. možete prijaviti unutar 18 tema.

Financiraju se na primjer projektni prijedlozi koji podupiru planove i strategije za prijelaz na čistu energiju u općinama i regijama; potiču primjenu održive energije kroz cijeli lanac vrijednosti u području industrije i usluga; stvaraju uvjete za globalno poboljšanje pametne pripremljenosti europskih zgrada; pružaju potporu razvoju projekata koji promoviraju ulaganja u održivu energiju; adresiraju intervencije vezane za izgradnju u ranjivim područjima; olakšavaju implementaciju rješenja industrijalizirane duboke obnove. Popis svih 18 tema možete naći ovdje.

 

Evo neke provjere o kojima je važno voditi računa prilikom prijave projekta jer se lako previde pri traženju informacija od partnera, tijekom računanja budžeta i finalizacije radnih paketa.

  1. Kada planirate predati svoj projektni prijedlog?

Rok za predaju je nepromjenjiv! Prijedlog predajte najmanje dva dana prije 12. siječnja 2022. (17:00 sati CET). Uočite li grešku nakon predaje, podneseni prijedlog možete mijenjati sve do isteka roka.

 

  1. Je li Vaš prijedlog potpun?

Morate ispuniti sve sekcije prijavnog obrasca! To znači administrativne forme i sažeti proračun (Dio A), tehnički opis projekta (Dio B) te pokazatelje učinka (Dio C).

Postoje i obavezni aneksi poput detaljne tablice proračuna te podataka o sudionicima. Samo za temu LIFE-2021-CET-PDA morate uključiti i tablicu ulaganja. Aneks pisma podrške je neobavezan.

 

  1. Jeste li za svoj prijedlog pronašli dovoljan broj partnera?

Morate uključiti najmanje tri prijavitelja iz tri različite prihvatljive zemlje.

Međutim, postoje iznimke za prijavu s jednim prijaviteljem iz prihvatljive zemlje za nekoliko tema (BUILDSKILLS, PDA, HOMERENO).

Zato uvijek pažljivo provjerite dokument Poziva za uvjete prihvatljivosti prijedloga!

 

  1. Koliko stranica ima vaš prijedlog?

Provjerite ograničenje stranica za vaš prijedlog, koje je propisano na drugoj stranici obrasca za prijavu. Za LIFE-2021-CET prijedloge ono je 70 stranica. Vodite računa i o tome da sve upute morate ostaviti u obrascu.

Uklanjanje uputa može učiniti vaš prijedlog neispravnim.

Zapamtite: premašite li ograničenje stranica, sve dodatne stranice bit će izostavljene.

 

  1. Je li vaš prijedlog čitljiv, pristupačan i može li se isprintati?

Prijedlozi moraju biti napisani u fontu ARIAL, a minimalna dozvoljena veličina fonta je 9. Za korištenje fontova, margina i drugo o formatiranju stranice, pročitajte upute uključene u stranicu 2 obrasca za prijavu.

 

Molimo vas da provjerite daljnje FAQ-ove o dostavi prijedloga za Poziv LIFE-2021-CET.

Uz to, možete pogledati naš vodič o tome kako napisati izvrstan prijedlog za LIFE Prijelaz na čistu energiju.

Sve informacije o Pozivu za dostavu prijedloga za LIFE Prijelaz na čistu energiju pronađite na CINEA-inoj stranici.