I-SharE LIFE – Inovativna rješenja za dijeljenje električnih putovanja u urbanim područjima LIFE17 ENV/IT/000212

Trajanje projekta:

1.7.2018. – 30.6.2021.

Ukupna vrijednost:

5.801.450 €

EU sufinanciranje:

3.398.535 €

Sudionici:

Korisnik koordinator: Italija FNM – Public Transportation Holding

Partneri: E-VAL – E-car sharing company Italija, NORDCOM – I-Share Tehnological platform Italija, ASSTRA – Project dissemination Italija, POLIEDRA (Politecnico di Milano – Sustainable Mobility – Scientific Partner Italija, DYVOLVE d.o.o. Hrvatska i Grad Osijek, Hrvatska.

Internetska stranica:

http://www.i-sharelife.eu/hr/i-share-life-2/

Glavni cilj I-SharE LIFE-a je smanjenje onečišćujućih tvari i atmosferskih opterećenja, posebno PM10 i NO2. Ovaj cilj je u skladu s klimatskim ciljevima, tj. smanjivanje emisija stakleničkih plinova u cestovnom prometu i gradskoj mobilnosti. Ukupno 50 električnih automobila će se koristiti u demonstracijskim aktivnostima u četiri grada u Lombardiji, Italija te dodatnih 8 e-automobila biti će korišteno u demonstracijskim aktivnostima u Osijeku, Hrvatska.

Opći cilj I-SharE LIFE-a je smanjiti broj konvencionalnih vozila s unutarnjim izgaranjem koji kruže u gradovima, čime se smanjuje atmosferski teret onečišćujućih tvari u spomenutim gradskim područjima. Također, cilj je i dokazivanje tehnološke i gospodarske izvedivosti prijelaza na dijeljene električnih automobila u malim i srednjim urbanim područjima u Italiji i Hrvatskoj. Fokus na malim i srednjim urbanim područjima također omogućuje inovativne mogućnosti replikabilnosti i prenosivosti u ista ili slična urbana područja.

Ciljevi projekta:

  • Okolišni ciljevi:

I-SharE LIFE će demonstrirati inovativni model dijeljenja električnih automobila usmjeren na zagađenje i emisije stakleničkih plinova cestovnog prometa te na smanjenje zagađivača i                        ublažavanje emisija stakleničkih plinova u malim i srednjim urbanim sredinama (između 35.000 i 115.000 stanovnika).

  • Ciljevi preuzimanja tržišta:

Predviđanja svjetskog tržišta dijeljenih automobila kreću se između 4 i 7 mlrd. američkih dolara u 2020. Europa se smatra najvećim tržištem s predviđenom vrijednosti od 2.1. mlrd.                           američkih dolara u 2021. Trenutno tržište u Sjedinjenim Državama, Europi, Aziji i Pacifiku je procijenjeno na 0,65-1 mlrd. Eura u 2015. sa europskim udjelom od 61% u članstvima za                         dijeljene  automobile diljem svijeta i 66% u broju puštenih vozila, što čini oko 400 milijuna eura. Očekuje se kako će se tržište dijeljenih automobila povećati četiri puta u godinama od 2016.             do 2020., a do 2024. se procjenjuje povećanje godišnje stopa rasta do 35%. I-SharE LIFE poslovni i marketinški plan imaju za cilj potpomoći preuzimanju tržišta u malim i srednjim urbanim           područjima, neočito tržište usluga dijeljenih automobila.

  • Demonstracijski ciljevi:

I-SharE LIFE je usmjeren na demonstriranje tehnološke i ekonomske isplativosti modela usluga dijeljenih električnih automobila osmišljenih za manja urbana područja Lombardije i                          Hrvatske, s ciljem pomaganja povećanog prihvaćanja dijeljene električne mobilnosti u različitim urbanim kontekstima. I-SharE LIFE uključuje specifičnu održivost te mogućnost repliciranja i          prenošenja aktivnosti, čime se nastoji zajamčiti ekonomska isplativost u 5 demonstracijskih područja i repliciranja u daljnja 34 područja.

  • Komunikacijski ciljevi:

I-SharE LIFE nastoji povećati svijesti o mogućnostima vezanima za usluge dijeljenih električnih automobila kako bi generirala interes u projektnim područjima, u poduzećima i u javnosti na            regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Raznolike aktivnosti, kao što su komunikacija, diseminacija i umrežavanje doprinijeti će komunikaciji projekta na većoj razini. Demonstracija          ekonomske isplativosti, uključivanjem beta testera i proces zajedničkog dizajna (co-design) kojima se namjeravaju uključiti svi bitni dionici i pomoću kojih se nastoji prijeći preko prepreka u            ponašanju te postići promjena u ponašanju.

Očekivani rezultati projekta:

  • Okolišni ciljevi:

Ciljevi zaštite okoliša su, u smislu zagađivača, smanjenje za oko 800 kg / g u NOX, 900 kg / g u CO i 84 kg / g u PM10 i, u smislu stakleničkih plinova, smanjenje za oko 270 t / g CO2-e.

  • Ciljevi preuzimanja tržišta:

Fokus projekta je na gradovima s oko 35.000 do 115.000 stanovnika, odnosno na urbanim područjima u kojima su ulazak e-vozila i usluga dijeljenja automobila široko rasprostranjeni i nisu            očiti kao u većim urbanim područjima. Primjena inovativnih I-SharE poslovnih modela e-carsharinga i tehnološke platforme I-SharE očekuje se na demonstracijskim mjestima.

  • Demonstracijski ciljevi:

         I-SharE LIFE uključuje specifične akcije održivosti, ponovljivosti i prenosivosti, čiji je cilj jamčiti ekonomsku izvedivost na 5 demonstracijskih mjesta i replikabilnost na daljnja 34 mjesta, 17 u Lombardiji u Italiji i 17 u istočnoj Hrvatskoj.

  • Komunikacijski ciljevi:

Aktivnosti širenja širit će informacije o projektu I-SharE LIFE koristeći najučinkovitije načine za jamčenje maksimalne vidljivosti, optimalnog iskorištavanja i primjene rezultata projekta                  koji    proizlaze iz pet poslovnih modela I-SharE koji će se izvoditi u Italiji i u Hrvatskoj. Konkretno, koristit će se relevantne web stranice, članci o tematskim časopisima (više od 2000 ljudi              upoznato), bilteni (više od 4000 ljudi upoznato) i slično, letci i kanali na društvenim mrežama (npr. LinkedIn – oko 500 kontakata u stalnom proširenju) za komunikaciju; s obzirom na opće i lokalno širenje i aktivnosti umrežavanja, bit će organizirani događaji (očekuje se oko 100/150 posjetitelja), tehnička radionica (očekuje se oko 50/80 posjetitelja) i sastanci partnera.