Kroz Program LIFE više od 222 milijuna eura ulaganja u okoliš, prirodu i klimatske aktivnosti

Kroz Program LIFE više od 222 milijuna eura ulaganja u okoliš, prirodu i klimatske aktivnosti

Komisija je u okviru Programa LIFE za okoliš i klimatske aktivnosti odobrila paket ulaganja od 222 milijuna eura iz proračuna EU-a za potporu europskom prelasku na održivu budućnost s niskim razinama emisija ugljika. Sredstva EU-a potaknut će dodatna ulaganja pa će se u 139 novih projekata u 20 država članica uložiti ukupno 379 milijuna eura.
Povjerenik za okoliš, pomorstvo i ribarstvo Karmenu Vella izjavio je: “Program LIFE u 25. je godini postojanja. Iz njega se i dalje ulaže u inovativne projekte visoke dodane vrijednosti za ljude, poduzeća i prirodu. Raduje me što program pomaže u preoblikovanju predtržišnih tehnologija u novo, zeleno poslovanje.”
Povjerenik za klimatsku i energetsku politiku Miguel Arias Cañete rekao je: “Povijesni Pariški sporazum dao je vjetar u jedra  sve većim klimatski osviještenim ulaganjima. U tim su projektima ograničena javna sredstva u funkciji katalizatora: potičemo privatno financiranje kako bismo zaštitili okoliš, borili se protiv klimatskih promjena i osigurali čišću energiju našim građanima. Takva su ulaganja presudna da bismo namjeru pretočili u zbilju.”

Financiranje kružne i niskougljične budućnosti

Za projekte koji se odnose na okoliš, učinkovito korištenje resursima, prirodu i bioraznolikost te upravljanje i informiranje u području okoliša izdvojit će se 181,9 milijuna eura. Tim će se projektima u skladu s Komisijinim paketom o kružnom gospodarstvu pomoći državama članicama da lakše prijeđu na kružno gospodarstvo. Projekti su, primjerice: ispitivanje talijanskog
prototipa koji bi automobile na benzin mogao ekonomično adaptirati u hibridna vozila, izrada proizvoda temeljenih na biotehnologijama iz mulja otpadnih voda u Nizozemskoj te primjena novog biološkog postupka uklanjanja pesticida i nitrata iz vode u južnoj Španjolskoj. Drugi će projekti poduprijeti provedbu Akcijskog plana za prirodu, posebice upravljanje područjima Natura 2000. Naglasak je i na zaštiti vrsta, primjerice u slovenskom prekograničnom projektu kojim se želi očuvati iznimno ugrožena vrsta alpskog risa.

Kad je riječ o klimatskim aktivnostima, EU će s 40,2 milijuna eura pomoći u prilagodbi na klimatske promjene i njihovu ublažavanju te poduprijeti projekte upravljanja i informiranja u tom području. Odabrani projekti pridonose EU-ovu cilju smanjenja emisija stakleničkih plinova za najmanje 40 % do 2030. u odnosu na 1990. Osim toga, financiranje iz LIFE-a pomoći će u povećanju otpornosti na jednom od najprometnijih plovnih putova u Europi, ušću Scheldt u Belgiji, razvijanju alata za predviđanje pustinjskih pješčanih oluja i ublažavanju učinka urbanog toplinskog otoka.
Za 59 projekata u okviru komponente programa LIFE Okoliš i učinkovito korištenje resursima mobilizirat će se 134,6 milijuna eura, od čega EU osigurava 73 milijuna eura. Tim su projektima obuhvaćene mjere u pet tematskih područja: zrak, okoliš i zdravlje, učinkovito korištenje resursima, otpad i voda. Za svega 15 projekata za učinkovito korištenje resursima mobilizirat će se 37,9 milijuna eura, što će olakšati prelazak Europe na kružno gospodarstvo.
Iz 39 projekata u okviru komponente programa LIFE Priroda i bioraznolikost podupire se provedba Akcijskog plana za prirodu, Direktive o pticama i Direktive o staništima te Strategije EU-a za biološku raznolikost do 2020. Za njih će se ukupno izdvojiti 135,5 milijuna eura, pri čemu sredstva EU-a iznose 90,9 milijuna eura.
Cilj je 14 projekata u okviru komponente programa LIFE Okolišno upravljanje i informacije podizati svijest o ekološkim problemima. Za njih će se ukupno izdvojiti 30,2 milijuna eura, pri čemu sredstva EU-a iznose 18 milijuna eura.
Za 12 projekata u okviru komponente programa LIFE Prilagođavanje klimatskim promjenama mobilizirat će se 42,6 milijuna eura, od čega će EU osigurati 20,6 milijuna eura. Bespovratna sredstva za te aktivnosti dodjeljuju se za projekte u šest tematskih područja: prilagodba temeljena na ekosustavu, zdravlje i dobrobit, prilagodba u planinskim/otočnim područjima usredotočena na poljoprivredni sektor, urbana prilagodba / urbano planiranje, procjene ugroženosti / strategije prilagodbe te voda (među ostalim, nošenje s poplavama, obalna područja i
dezertifikacija).
Ukupan proračun za 9 projekata u okviru komponente programa LIFE Ublažavanje klimatskih promjena iznosi 25,7 milijuna eura, uključujući 13,6 milijuna eura iz sredstava EU-a. Bespovratna sredstva za te aktivnosti dodjeljuju se za projekte najboljih praksi, pilot-projekte i demonstracijske projekte u trima tematskim područjima: industriji, izračunavanju stakleničkih plinova i izvješćivanju o njima te uporabi zemljišta, šumarstvu i poljoprivredi.
Cilj je 6 projekata u okviru komponente programa LIFE Okolišno upravljanje i informacije poboljšati upravljanje i podići svijest o klimatskim promjenama. Za njih će se ukupno izdvojiti 10,4 milijuna eura, pri čemu sredstva EU-a iznose 6 milijuna eura.

 

*Izvor: Europska komisija, priopćenje za javnost