LIFE Info dan 16. 4. 2019.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike kao Nacionalna kontakt točka za Program LIFE organizira LIFE INFO dan s ciljem predstavljanja osnovnih informacija o Programu LIFE i objavi natječaja 2019.
 
LIFE INFO dan održat će se u Zagrebu, 16. travnja 2019. s početkom u 9:30, na lokaciji Hrvatske vode, ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb.
Predstavljanje Programa LIFE na ovom događanju ima za cilj pružiti zainteresiranim sudionicima osnovne informacije o Programu LIFE te predstaviti novosti natječaja 2019. Europska komisija otvorila je natječaj za program LIFE za 2019. godinu. Natječaj je otvoren 4. travnja i bit će otvoren do lipnja za konceptne sažetke koji se prijavljuju na potprogram Okoliš, odnosno do rujna za projektne prijedloge koji se prijavljuju na potprogram Klimatske aktivnosti. Osim toga, sudionicima će se kroz predstavljanje tematskih prioriteta I primjera LIFE projekata približiti konkretne teme LIFE projekata.
Zbog ograničenog broja sudionika, molimo da svoje sudjelovanje na  LIFE INFO danu registrirate ovdje.
Za sva pitanja možete se obratiti na e-mail adresu life@mzoe.hr