Financijski instrumenti NCFF i PF4EE

Linija za financiranje prirodnog kapitala (NCFF) financijski je instrument koji omogućuje financiranje u obliku kredita ili vlasničkih ulaganja za pilot projekte kojima se ostvaruju prihodi ili uštede troškova, a koji promiču očuvanje prirodnog kapitala, uključujući projekte prilagodbe klimatskim promjenama.

Više informacija dostupno je na poveznici i u informativnim letcima koji su navedeni.

⇒ NCFF letak 1

⇒ NCFF letak 2

⇒ NCFF letak 3

 

Instrument za privatno financiranje energetske učinkovitosti (PF4EE) je financijski instrument kojim se osiguravaju krediti za ulaganja u projekte energetske učinkovitosti sukladno prioritetima iz nacionalnih akcijskih planova energetske učinkovitosti.

Više informacija dostupno je na poveznici.