Projekt LIFE – Jačanje kapaciteta za nacionalnu kontakt točku LIFE18 CAP/HR/000001

 • Lipanj 2024. – Održan Info dan povodom objave natječaja za  LIFE Prijelaz na čistu energiju
 • Svibanj 2024. – Održana regionalna Predstavljanja Programa LIFE za poslovne i znanstveno-istraživačke korisnike u Rijeci, Koprivnici, Zadru i Šibeniku
 • Svibanj 2024. – Održan Info dan povodom objave LIFE natječaja 2024.
 • Veljača 2024. – Održan networking susret Rezultati i učinci LIFE projekata u Hrvatskoj
 • Veljača 2024. – Program LIFE i relevantni LIFE projekti predstavljeni u Hrvatskoj udruzi poslodavaca na događanju Prilike za financiranje energetske tranzicije iz Programa LIFE te Inovacijskog fonda
 • Prosinac 2023. – Program LIFE predstavljen na 4 regionalne radionice mrežnog predstavljanja Programa Unije za ciljane skupine
 • Listopad 2023. – Program LIFE predstavljen na Godišnjem sastanku mreže Europe Direct Hrvatska i partnera u Šibeniku
 • Listopad 2023. – Studijski posjet LIFE projektima u Sloveniji
 • Rujan 2023. – Program LIFE predstavljen na konferenciji Maksimalno na strani prirode u Zagrebu
 • Rujan 2023. – Objavljeni Savjeti i upute za uspješnu prijavu na Program LIFE
 • Rujan 2023. – Održan “Trening trenera” za savjetnike Nacionalne kontakt točke (vještine komunikacije i prezentacije)
 • Srpanj 2023. – Održana Radionica o pripremi LIFE projekata
 • Srpanj 2023. – Održana edukacija o upravljanju projektnim ciklusom za savjetnike Nacionalne kontakt točke
 • Srpanj 2023. – Održana edukacija o digitalnim vještinama za komunikacijski tim projekta
 • Lipanj 2023. – Održan Info dan za LIFE potprogram Prijelaz na čistu energiju
 • Svibanj 2023. – Održani Info dani povodom LIFE natječaja 2023.
 • Prosinac 2022. – Povezivanje hrvatskih korisnika LIFE projekata
 • Prosinac 2022. – Izrađen LIFE Program kalendar s podmetačima za 2023. godinu
 • Studeni 2022. – Održan LIFE NCP networking sastanak u Zagrebu
 • Listopad 2022. – Održan LIFE Info dan: Prijelaz na čistu energiju
 • Rujan 2022. – Izrađen letak Program LIFE Strateški projekti
 • Kolovoz 2022. – Pokrenute nove Facebook i LinkedIn stranice
 • Srpanj 2022. – Podijeljeni LIFE promo materijali na Greencajt festivalu
 • Lipanj 2022. – Izrađen letak za 30 godina Programa LIFE
 • Lipanj 2022. – Održano Obilježavanje 30. godišnjice Programa LIFE uz izložbu LIFE fotografija
 • Svibanj 2022. – Održana prezentacija Programa LIFE na Webinaru BICRO BIOcentra „Kako financirati tranziciju na kružno i održivo (bio)gospodarstvo?“
 • Svibanj 2022. – Održan hibridni Info dan za predstavljanje noviteta LIFE natječaja 2022.
 • Studeni 2021. – Proveden Natječaj za nacionalno sufinanciranje 2021.
 • Listopad 2021. – Održan Info webinar o Projektima standardnih djelovanja (SAP)
 • Rujan 2021. – Održano LIFE popodne u sklopu „15. Skupa stručnih službi javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže“ u Jastrebarskom
 • Srpanj 2021. – Izrađen letak Program LIFE 2021.-2027.
 • Srpanj 2021. – Održan Info webinar povodom otvaranja novog LIFE programskog razdoblja 2021.
 • Svibanj 2021. – Održan Webinar predstavljanja projektnih rezultata s predstavnicima LIFE projekata
 • Ožujak 2021. – Info dani 2021. o natječajima za dodjelu financijskih sredstava projektima i programima organizacija civilnoga društva iz javnih izvora u 2021. godini (MINGOR) – Prezentacija novog programskog razdoblja za Program LIFE
 • Rujan 2020. – Proveden Natječaj za nacionalno sufinanciranje 2020.
 • Rujan 2020. – Održana radionica za prijavitelje na potprogram Klima u suradnji s NEEMO-om
 • Lipanj 2020. – Održana radionica za prijavitelje na potprogram Okoliš u suradnji s NEEMO-om
 • Lipanj 2020. – Održan Info webinar za predstavljanje noviteta LIFE natječaja 2020.
 • Siječanj 2020. – LIFE Programme promotion – One-to-one Meetings with Angelo Salsi
 • Siječanj 2020. – Proveden Natječaj za nacionalno sufinanciranje 2019.
 • Svibanj 2019. – Hrvatska udruga za zdravo radno mjesto, Stručni skup Zaštita zdravlja na radu: Opasni poslovi – opasne tvari, prezentacija Programa LIFE: Smanjenje učinka na okoliš i ljudsko zdravlje
 • Travanj 2019. – Nacionalna razvojna strategija 2030: Mogućnosti razvojnih fondova za INA d.d., Prezentacija Programa LIFE: Mogućnosti financiranja tržišno orijentiranih projekata
 • Kontinuirane konzultacije s prijaviteljima i potencijalnim prijaviteljima
 • Prijevodi važnih LIFE dokumenata

 

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) je nacionalna kontakt točka za implementaciju Programa LIFE u Hrvatskoj te mu je 2018. godine prijavljen, zatim odobren projekt Jačanje kapaciteta za nacionalnu kontakt točku za Program LIFE (HR NCP LIFE).

Trajanje projekta: od 1. travnja 2019. do 30. rujna 2024.

Ciljevi projekta:

 • učinkovito sudjelovanje Hrvatske u Programu LIFE
 • promoviranje Programa LIFE u Hrvatskoj te podizanje razine svijesti o koristi LIFE projekata za zaštitu okoliša i klime
 • podizanje razine znanja potencijalnih prijavitelja o Programu LIFE
 • povećanje broja uspješnih prijava na Program LIFE.

Glavne aktivnosti projekta Jačanje kapaciteta za nacionalnu kontakt točku za Program LIFE uključuju uspostavu Helpdesk-a, razmjenu iskustava te umrežavanje s nacionalnim kontakt točkama i korisnicima iz drugih država članica, informiranje i edukaciju potencijalnih prijavitelja i ključnih dionika o Programu LIFE te savjetovanje potencijalnih prijavitelja za projektne prijedloge. Aktualni projekt nastavio se na dobre rezultate proteklog projekta, a našavši se u izvanrednim okolnostima pandemije COVID-19 veći dio aktivnosti u prvom periodu provedbe projekta bio je preseljen online (GoTo Webinar i GoTo Meeting te potom i Zoom platforme) koliko je to bilo moguće.

Nacionalna kontakt točka prije svakog LIFE natječaja organizirala je tijekom prošlog NCP projekta informativne radionice na kojima je svim ključnim dionicima i potencijalnim prijaviteljima predstavljala informacije o dosadašnjem Programu LIFE 2014.-2020., općim uvjetima programa, nacionalnom sufinanciranju, tematskim prioritetima i primjerima projekata, a nastavlja s istom djelatnošću i u nadolazećem programskom ciklusu.

Po objavi LIFE natječaja Helpdesk će organizirati regionalne radionice s ciljem pripreme i pomoći potencijalnim prijaviteljima za definiranje projektnih prijedloga, popunjavanje prijavnih obrazaca i izbjegavanje čestih pogrešaka. Radionice kroz pitanja i odgovore te vježbe bit će tu za pomoć u praktičnom dijelu pripreme i prijave projekta prema uvjetima Programa LIFE.

Helpdesk će potencijalnim prijaviteljima biti na raspolaganju za usluge savjetovanja oko pripreme i prijave LIFE projekata koje će se i dalje moći realizirati putem elektroničke pošte, telefonski ili organizacijom savjetodavnog sastanka. Nastavit će se raditi na jačanju kapaciteta lokalnih stručnjaka za pripremu LIFE projekta što će biti realizirano posebnim radionicama treninga trenera. LIFE tim će također koordinirati suradnju relevantnih institucija u dizajniranju i pripremi integriranih projekata.

 

Koordinator korisnik:

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Radnička cesta 80

10 000 Zagreb, Hrvatska

 

Stranica prošlog projekta:

Projekt LIFE – Jačanje kapaciteta za nacionalnu kontakt točku LIFE14 CAP/HR/000014