LIFE AskREACH – Omogućavanje REACH informacija potrošačima o kemikalijama u artiklima putem IT alata (LIFE16 GIE/DE/000738)

Trajanje projekta:

01. 09. 2017. – 31. 08. 2022.

Ukupna vrijednost:

6,996,368.00 €

EU sufinanciranje:

4,195,600.00 €

Sudionici:

Korisnik koordinator: Umweltbundesamt (CB UBA),  Njemačka

Partneri: Zelena akcija; Hrvatska, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e. V.; Njemačka, Luxembourg Institute of Science and Technology; Luksemburg, Hochschule Darmstadt (University of applied science); Njemačka, The Danish Environmental Protection Agency; Danska,  Swedish Chemicals Agency; Švedska, Baltijas Vides Forums; Letonija, Verein für Konsumenteninformation; Austrija, GLOBAL 2000 Umweltschutzorganisation; Austrija, Ecologistas En Accion; Španjolska, Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie (Buy Responsibility Foundation); Poljska, Arnika – Toxics and Waste Programme; Češka, Baltic Environmental Forum Germany; Njemačka, National Observatory of Athens; Grčka, European Environmental Bureau; Belgija, Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques; Francuska

Internetska stranica: U izradi

 

Cilj LIFE AskREACH projekta je visok stupanj zaštite ljudskog zdravlja i okoliša. Projekt pruža poticaje za proizvođače, uvoznike i daljnje korisnike kemikalija za zamjenu ” Tvari posebno zabrinjavajućih svojstava “(SVHC) odgovarajućim alternativama. REACH također analizira dobavljače artikala (čvrsti predmeti, npr. namještaj, tekstil, elektronika itd.) koji sadrže SVHC u koncentraciji iznad 0,1%. Općenito je svijest o potrebi za zamjenom SVHC-a značajno povećana, no sudionici na tržištu i dionici na kraju lanca opskrbe (proizvođači i prodavači artikala), kao i potrošači često nisu svjesni prisutnosti SVHC-a u artiklima.

Cilj je poboljšati zamjenu SVHC u artiklima, povećanjem potražnje na tržištu za artiklima bez SVHC i poticati industrijske sudionike kako bi identificirali SVHC u njihovim artiklima. Prijedlog nije usmjeren izravno samo na industrijsku preradu ili određene proizvode ili tvari, već doprinosi smanjenju izloženosti, podizanjem svijesti i konačno promjenom kupovine.

 • Podizanje svijesti potrošača o informacijama o opasnostima i sudionika na tržištu na njihove dužnosti prema REACH-u kao uvoznike, proizvođače, korisnike te trgovce na malo
 • Poticati proizvođače, uvoznike i daljnje korisnike kemikalija na zamjenu SVHC-a prikladnim alternativama.

Očekivani rezultati:

 • Središnji europski informacijski sustav za komunikaciju sa SVHC podacima u artiklima
 • Pojedinačna aplikacija za potrošače širom Europe (gotovo tri milijuna preuzimanja) za slanje zahtjeva dobavljačima
 • Baza podataka SVHC/artikli, koji će se unositi u tvrtke
 • REACH-ova komunikacija kroz opskrbni lanac, koja podržava tvrtke u organizaciji opskrbnog lanca
 • Dvije velike kampanje u 13 zemalja (uključujući 395 događanja kao što su info dani, seminari i treninzi) koji će dosegnuti oko 6 milijuna sudionika u tri godine
 • 3 milijuna zahtjeva potrošača za informacijama, koji su potaknuti od strane AskREACH-a, koji će obvezati tvrtke da daju odgovore (i tako ojačaju komunikaciju opskrbnog lanca)
 • Poboljšana SVHC komunikacija i zamjena, što dovodi do značajnog smanjenja SVHC
 • 250 dobavljača izravno uključenih u 15 tvrtki, koje koriste komunikaciju opskrbnog lanca
 • Velika potpora nadležnih tijela i pomoćnih službi REACH – a iz zemalja članica EU.

 

*Izvor: http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=6325