Objavljene nove LIFE brošure

Objavljene nove LIFE brošure

Objavljene su tri brošure o Programu LIFE namijenjene potencijalnim hrvatskim korisnicima i svima zainteresiranima za strukturu i mogućnosti Programa, kao i aktualne LIFE projekte s hrvatskim korisnicima.

Jedna je brošura fokusirana na prikaz LIFE projekata standardnih djelovanja s hrvatskim korsinicima financiranih od 2018. naovamo, druga prikazuje financirane LIFE projekte s hrvatskim korisnicima iz novog potprograma Prijelaz na čistu energiju uz nekoliko intervjua s provoditeljima, a treća brošura pruža osnovne informacije o Programu LIFE relevantne za prijavitelje uz savjete za prijavu LIFE projekta proizašle iz višegodišnjeg iskustva rada nacionalne kontakt točke.

Brošure će biti dostupne na nadolazećim LIFE događanjima i konzultacijama uživo, a u digitalnom obliku možete ih pronaći na sljedećim poveznicama: Uvod u Program LIFE, LIFE projekti u Hrvatskoj 2018.-2022., LIFE CET projekti u Hrvatskoj 2021.-2022.