Održan LIFE INFO dan 2018. u Splitu

Održan LIFE INFO dan 2018. u Splitu

U organizaciji Ministarstva zaštite okoliša i energetike, 6. ožujka 2018. održan je LIFE INFO dan u Splitu.

Cilj INFO dana bio je predstaviti Program LIFE i mogućnosti koje LIFE pruža u sufinanciranju projekata na području zaštite okoliša, prirode i klime kao i novosti najavljene za natječaj 2018.

Početkom godine objavljen je novi Višegodišnji program rada za razdoblje 2018. – 2020. koji donosi novosti u prijavi LIFE projekata u odnosu na razdoblje 2014. – 2017. Prijava projekata za potprogram Okoliš odvijat će se u dvije faze. U prvoj fazi prijavitelji će podnositi koncept projektnog prijedloga (concept note) od najviše 10 stranica. Prijavitelji koji udovolje kriterijima u prvoj fazi bit će pozvani da podnesu konačan projektni prijedlog. Za potprogram Klimatske aktivnosti prijava projekata ostaje nepromijenjena te prijavitelji podnose konačan projektni prijedlog. Otvaranje natječaja za oba potprograma najavljeno je za sredinu travnja.

Na INFO danu predstavljene su i novosti koje Višegodišnji program rada za LIFE program donosi za sva prioritetna područja te tematske prioritete i s njima povezane okolišne i klimatske politike koje su osnova za uspješnu pripremu LIFE projektnog prijedloga.

LIFE INFO dan okupio je preko 50 sudionika iz javnih institucija, privatnog sektora i udruga koji su uz savjete predstavnika Ministarstva zaštite okoliša i energetike čuli i iskustva predstavnika tri LIFE projekta koja se provode u Hrvatskoj. Riječ je o projektima LIFE ASPIRE i LIFE Living streets na kojima Grad Zadar sudjeluje kao  partner te projekt LIFE Lynx na kojem je Udruga BIOM partner na projektu.

 

Održane prezentacije moguće je preuzeti ovdje.

Dnevni red INFO dana.