Osigurano nacionalno sufinanciranje za projekte prijavljene na LIFE program Europske unije

U Kući Europe u Zagrebu, 28. travnja održan je LIFE Info dan na kojem su predstavljene mogućnosti sufinanciranja projekata kroz Life program Europske unije te nacionalno sufinanciranje.
Kroz LIFE program sufinanciraju se projekti iz dva potprograma – Okoliš i Klimatske aktivnosti, a odabrane projekte Europska unija sufinancira do 60%, dok je za projekte usmjerene na konkretne aktivnosti očuvanja prioritetnih vrsta ili tipova staništa moguće ostvariti i do 75% sufinanciranja.

S obzirom da prijavitelji trebaju samostalno osigurati preostali iznos, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i ove godine, osigurali su sredstva za nacionalno sufinanciranje Life projekata. Cilj je financijski pomoći potencijalnim prijaviteljima projekata te na taj način osigurati veći broj kvalitetnih prijava i u konačnici veće povlačenje EU sredstava.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurava do 50% od preostalog iznosa koji korisnik mora financirati, što znači da nositelji projekta moraju osigurati od 12,5 do 20%. Kako bi ostvarili nacionalno sufinanciranje, korisnici projekta moraju biti registrirani u Hrvatskoj i aktivnosti projekta moraju se provoditi u Hrvatskoj.
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode otvorit će poziv za prijavu projekata za nacionalno sufinanciranje nakon otvaranja natječaja od strane Europske komisije koji je najavljen za 19. 05. 2016.
Life programom želi se potaknuti bolje upravljanje u području zaštite okoliša i klimatskih promjena kroz realizaciju projekata kojima je cilj učinkovito upravljanje resursima, zaštita prirode i bioraznolikosti, poboljšanje kvalitete zraka, smanjenje utjecaja klimatskih promjena.

Na program se mogu prijaviti javna tijela, privatne tvrtke i nevladine organizacije registrirane na području Europske unije.

Više informacija o Life programu moguće je pronaći na:
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm