Otvoren LIFE natječaj 2018.

Otvoren LIFE natječaj 2018.

Otvoren je natječaj za prijavu projektnih prijedloga na Program LIFE u 2018. godini. Ove godine kroz Program LIFE ulaže se gotovo 400 milijuna € u očuvanje prirode, zaštitu okoliša i klimatske aktivnosti.

Novost ovogodišnjeg natječaja je prijava projekata na potprogram Okoliš u dvije faze, dok prijava projekata na potprogram Klimatske aktivnosti ostaje ista kao i do sada – predaje se puna projektna prijava.

LIFE projektne prijedloge mogu prijaviti sve pravne osobe registrirane na području Europske unije: javna tijela, privatne komercijalne organizacije i neprofitne organizacije.

Odabrani projekti sufinanciraju se u iznosu do 55 % prihvatljivih troškova, osim projekata iz Prirode i bioraznolikosti koji se sufinanciraju najviše do 60 %, dok projekti usmjereni na konkretne aktivnosti očuvanja prioritetnih vrsta i tipova staništa propisanih EU Direktivama o staništima i pticama mogu ostvariti najviše do 75 % sufinanciranja.

Detaljne informacije i potrebnu dokumentaciju za prijavu LIFE projekata možete pronaći na mrežnoj stranici:  http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/index.htm

 

12. lipnja 2018. Rok za dostavu koncepta za prioritetno područje „Okoliš i učinkovito korištenje resursa“
14. lipnja 2018. Rok za dostavu koncepta za prioritetno područje „Priroda i bioraznolikost“ i “Upravljanje i informacije na području okoliša”
05. rujna 2018. Rok za dostavu koncepta za Integrirane projekte
12. rujna 2018. Predaja punog projektnog prijedloga za potprogram Klimatske aktivnosti
Listopad 2018. Poziv za dostavu punog projektnog prijedloga – Okoliš
Siječanj 2019. Rok za dostavu projektnih prijedloga za potprogram Okoliš
14. ožujka 2019. Rok za dostavu projektnih prijedloga za Integrirane projekte