Pilot, demonstracijski, informacijski i projekti najbolje prakse

Iz LIFE programa bespovratnim sredstvima sufinanciraju se: pilot projekti; demonstracijski projekti; projekti najbolje prakse; projekti informiranja i podizanja svijesti

Projekti najbolje prakse primjenjuju odgovarajuće, ekonomične i najsuvremenije tehnike, metode i pristupe uzimajući u obzir specifični kontekst projekta.

 

Demonstracijski projekti stavljaju u praksu, ispituju, vrednuju i šire aktivnosti, metodologije ili pristupe koji su novi ili nepoznati u specifičnom kontekstu projekta, kao što su zemljopisni, ekološki, društveno-ekonomski kontekst, a koji bi se mogli primijeniti i drugdje u sličnim okolnostima.

 

Pilot projekti primjenjuju tehnike ili metode koje nisu primijenjene ili ispitane ranije ili negdje drugdje, a koje nude potencijalne okolišne ili klimatske prednosti u odnosu na trenutačne najbolje prakse i koje se nakon toga  mogu primijeniti u većem opsegu u sličnim situacijama.

 

Projekti informiranja, podizanja svijesti i širenja podržavaju komunikaciju, širenje informacija i podizanje svijesti za potprograme Okoliš i Klimatske aktivnosti.