Prezentacije

Prezentacije s događanja Program LIFE – doprinos provedbi klimatskih politika, Zagreb, 5. 12. 2018. 

Pregled nacionalnih i EU politika u području klimatskih promjena

Primjeri LIFE projekata u području klimatskih aktivnosti iz različitih sektora

LIFE ClimAct – Climate Action Campaign for Low-Income Households

LIFE Cycle Habitation – Demonstration Project with Carbon Neutral Construction and Innovative Energy Supply System 

Sinergije na područjima klimatskih aktivnosti te okoliša i učinkovitog korištenja resursa

Sinergije na područjima klimatskih aktivnosti te zaštite prirode i bioraznolikosti


Prezentacije s LIFE tematskog info dana – Upravljanje i informiranje, Zagreb, 13. 11. 2018.

Upravljanje i informiranje – priroda i bioraznolikost, uvodna prezentacija

LIFE Against Bird Crime – Delivering the EU Biodiversity Strategy: Awareness and Capacity Building Against Bird Crime in Priority Flyway Countries

LIFE EUROLARGECARNIVORES – Improving human coexistence with large carnivores in Europe through communication and transboundary cooperation

Upravljanje i informiranje – okoliš i učinkovitost resursa, uvodna prezentacija

LIFE AskREACH – Enabling REACH Consumer Information Rights on Chemicals in Articles by IT-Tools

Upravljanje i informiranje – klimatske aktivnosti, uvodna prezentacija

LIFE Clim’Foot – Climate Governance: Implementing Public Policies to Calculate and Reduce Organisations’ Carbon Footprint


Prezentacije s LIFE info dana – otvaranje natječaja 2018., Zagreb, 7. 5. 2018.

Otvaranje LIFE natječaja 2018. – novost i prijava u dvije faze, Close to market projekti, Rosemarie Hingsamer, EASME

Tematski prioriteti i prioritetne politike

LIFE 2018. – natječajna dokumentacija 

Provedba LIFE projekata – iskustva monitora, Ivona Malbašić, NEEMO

Iskustva u prijavi na Program LIFE, Željka Rajković, Udruga Biom

Iskustva iz evaluacija hrvatskih prijavitelja


Prezentacije s LIFE regionalnih radionica u Splitu, Zagrebu, Osijeku i Rijeci

Uvod u Program LIFE 2018.-2020. 

Primjeri uspješnih LIFE projekata

LIFE natječaj 2018.

Od ideje do LIFE projektnog prijedloga (vježbe)

Kriterij dodjele bodova i najčešće pogreške


Prezentacije s LIFE Tematskog info dana u Zagrebu, 11. 4. 2018.

Program LIFE – uvodna prezentacija

Okoliš i učinkovitost resursa

Uvodna prezentacija

Vode

Gospodarenje otpadom u RH

Mogućnosti za poboljšanje povezanosti zakonodavstva o kemikalijama, proizvodima i otpadu 

Europska strategija za plastiku u kružnom gospodarstvu

Instrumenti zaštite okoliša za kružno gospodarstvo

Priroda i bioraznolikost

Uvodna prezentacija

EU politike i financiranje zaštite okoliša

OPKK projekti HAOPa

Strane i invazivne strane vrste – projekti iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

LIFE Eurorurtles

Klimatske aktivnosti 

Uvodna prezentacija

Prilagodba klimatskim promjenama

Ublažavanje klimatskih promjena

 

Prezentacije s LIFE INFO dana u Splitu, 6. ožujka 2018.

Program LIFE – inovativni odgovori na izazove povezane s okolišem i klimatskim promjenama

Priprema LIFE projekata za natječaj 2018:

Klimatske aktivnosti

Okoliš

Priroda i bioraznolikost

Postupak prijave tradicionalnih LIFE projekata u dvije faze

Primjeri LIFE projekata iz područja:

Okoliš_primjeri projekata

Klimatske aktivnosti_primjeri projekata

Priroda i bioraznolikost_primjeri projekata

Primjeri projekata:

LIFE ASPIRE, LIFE Living Streets, Grad Zadar

LIFE Lynx, Udruga BIOM


Prezentacije s konferencije “Program LIFE – odgovor na okolišne i klimatske politike”, 2. veljače 2018., Zagreb

Utjecaji LIFE projekata na stvaranje okolišnih politika, Santiago Urquijo Zamora; Glavna uprava za okolišnu politiku Europske komisije

Može li se kroz LIFE poboljšati zakonodavstvo u području zaštite prirode; Damijan Denac; Društvo za promatranje i proučavanje ptica – DOPPS BirdLife, Slovenija

Primjeri dobre prakse primjene rezultata LIFE projekata u javnim politikama na Cipru, Panos Kakonitis; Ministarstvo poljoprivrede, ruralnog razvoja i okoliša, Cipar

Razvoj nacionalnog sustava za informiranje o okolišu, Joanna Muse; Škotska agencija za zaštitu okoliša, UK

Nova ideja za kapsulu za kavu, Cesare Rapparini, ICA SpA; Italija

Inovativna rješenja za tržišno orjentiran LIFE projekt DYEMOND SOLAR; Camilla Niva i Charlotta Kinetz, Exeger Operations AB, Švedska

LIFE za alvare – Obnova alvarnih travnjaka u Estoniji; Annely Esko, Okolišni odbor Estonije

URBANCOWS – Obnova i javni pristup kompleksu urbanih priobalnih livada u gradu Parnu; Bert Holm, Općina Saaremaa, Estonija

Socioekonomski učinak LIFE projekta SelPiBioLife; Isabella de Meo, Istraživački centar za agrobiologiju i pedologiju, Italija

Socioekonomski učinak LIFE projekta FoResMit; Alessandra Lagomarsino, Istraživački centar za agrobiologiju i pedologiju, Italija

Socioekonomski učinak LIFE projekata u Sloveniji; Dejan Zupanc, Ministarstvo okoliša i prostornog planiranja, Slovenija

Povećanje energetske učinkovitosti u Hrvatskoj: financijski instrument PF4EE; Hadrien Michel, Glavna uprava za klimatsku politiku Europske komisije

Sinergije u sprječavanju šumskih požara i katalizatorski učinak projekta FIRELIFE; Dániel Nagy,  Nacionalni ured za sigurnost prehrambenih lanaca, Mađarska


Prezentacije s održanih LIFE radionica „Podrška u pripremi LIFE projektnog prijedloga“, srpanj 2017.

Najčešće greške i primjeri dobre prakse

Financijski obrasci (F)


Prezentacije s LIFE regionalnih radionica “Kako pripremiti LIFE projekt”, 2017.

Uvodna prezentacija – LIFE natječaj, tematski prioriteti i primjeri projekata

Od ideje do projektnog prijedloga

Definiranje tipa projekata

Analiza dionika

E-proposal i prijavni obrasci

Evaluacija LIFE projekata i najčešće greške


Prezentacije s INFO dana – LIFE otvaranje natječaja 2017. 09. 05. 2017.

LIFE 2017. natječaj – novosti , Ivona Malbašić, NEMO

“Close to Market” – LIFE projekti, Michel Quicheron, EASME

Evaluacijski kriteriji – najčešće greške

LIFE FUTURE – Alat za procjenu utjecaja na okoliš u području poslova zelene nabave – Maja Balaško, grad Koprivnica

LIFE.SU.SA.FRUIT – Nisko pesticidna integrirana proizvodnja u održivom i sigurnom uzgoju voća  

LIFE DINALP BEAR – Upravljanje i zaštita populacije smeđih medvjeda u sjevernim Dinaridima i Alpama 

 LIFE Clim’Foot – Upravljanje klimom: Provedba javnih politika za izračun i smanjenje ugljičnog otiska poduzeća 

Monitoring iskustvo, Ivona Malbašić, NEEMO 

Savjeti za uspješnu prijavu LIFE projekta


Prezentacije s LIFE Tematskog info dana 28. 03. 2017.

Uvod u LIFE program i natječaj

Nacionalna kontakt točka za Program LIFE i usporedba tematskih prioriteta

Okoliš i Učinkovitost resursa

Tematski prioriteti i potencijalne teme i primjeri LIFE projekata

Zrak i tlo

Morski okoliš

Vode

Otpad

Instrumenti zaštite okoliša za kružno gospodarstvo

Priroda i bioraznolikost

Ciljevi, aktivnosti i tematski prioriteti, aktualne politike i trendovi, potencijalne teme LIFE projekata uz primjere

Predstavljanje budućih projekata financiranih iz OPKK

Klimatske aktivnosti

Tematski prioriteti i potencijalne teme LIFE projekata te primjeri LIFE projekata

Ublažavanje klimatskih promjena

Instrumenti zaštite okoliša za niskougljično gospodarstvo

Prilagodba klimatskim promjenama


Prezentacije s LIFE INFO dana 21. 03. 2017.

Program LIFE – inovativni odgovori na izazove povezane s okolišem i klimatskim promjenama

LIFE Clim’Foot – Upravljanje klimom: Provedba javnih politika za izračun i smanjenje ugljičnog otiska poduzeća (LIFE14 GIC/FR/000475)

LIFE.SU.SA.FRUIT – Nisko pesticidna integrirana proizvodnja u održivom i sigurnom uzgoju voća (LIFE13 ENV/HR/000580)

LIFE Old-Drava – Prekogranična suradnja na revitalizaciji kompleksa riječnih staništa u području Natura 2000 (LIFE13 NAT/HU/000388)

LIFE ECOMETHYLAL – Visoko kvalitetni metilal iz nereciklabilnog plastičnog otpada uz pomoć poboljšanog procesa Katalitičko Hidro-Rasplinjavanja Plazmom (KHRP) (LIFE15 ENV/ES/000208)

DRAVA LIFE – Integrirano upravljanje rijekama (LIFE14 NAT/HR/000115)

LIFE DINALP BEAR – Upravljanje i zaštita populacije smeđih medvjeda u sjevernim Dinaridima i Alpama (LIFE13 NAT/SI/000550)

The Natural Capital Financing Facility (NCFF)


Prezentacije i radni materijali s radionice “Program LIFE – mogućnosti financiranja projekata na području zaštite okoliša i klimatskih promjena”

Uvodna prezentacija LIFE program

Primjeri dobre prakse – okoliš i učinkovitost resursa

Primjeri dobre prakse – priroda i bioraznolikost

Primjeri dobre prakse – klimatske aktivnosti

Ideje i projektni prijedlozi u Programu LIFE

Prijavni obrasci

Evaluacija LIFE projekata i najčešće greške