Prezentacije

Prezentacije s održanih LIFE radionica „Podrška u pripremi LIFE projektnog prijedloga“, srpanj 2017.

Najčešće greške i primjeri dobre prakse

Financijski obrasci (F)


Prezentacije s LIFE regionalnih radionica “Kako pripremiti LIFE projekt”, 2017.

Uvodna prezentacija – LIFE natječaj, tematski prioriteti i primjeri projekata

Od ideje do projektnog prijedloga

Definiranje tipa projekata

Analiza dionika

E-proposal i prijavni obrasci

Evaluacija LIFE projekata i najčešće greške


Prezentacije s INFO dana – LIFE otvaranje natječaja 2017. 09. 05. 2017.

LIFE 2017. natječaj – novosti , Ivona Malbašić, NEMO

“Close to Market” – LIFE projekti, Michel Quicheron, EASME

Evaluacijski kriteriji – najčešće greške

LIFE FUTURE – Alat za procjenu utjecaja na okoliš u području poslova zelene nabave – Maja Balaško, grad Koprivnica

LIFE.SU.SA.FRUIT – Nisko pesticidna integrirana proizvodnja u održivom i sigurnom uzgoju voća  

LIFE DINALP BEAR – Upravljanje i zaštita populacije smeđih medvjeda u sjevernim Dinaridima i Alpama 

 LIFE Clim’Foot – Upravljanje klimom: Provedba javnih politika za izračun i smanjenje ugljičnog otiska poduzeća 

Monitoring iskustvo, Ivona Malbašić, NEEMO 

Savjeti za uspješnu prijavu LIFE projekta


Prezentacije s LIFE Tematskog info dana 28. 03. 2017.

Uvod u LIFE program i natječaj

Nacionalna kontakt točka za Program LIFE i usporedba tematskih prioriteta

Okoliš i Učinkovitost resursa

Tematski prioriteti i potencijalne teme i primjeri LIFE projekata

Zrak i tlo

Morski okoliš

Vode

Otpad

Instrumenti zaštite okoliša za kružno gospodarstvo

Priroda i bioraznolikost

Ciljevi, aktivnosti i tematski prioriteti, aktualne politike i trendovi, potencijalne teme LIFE projekata uz primjere

Predstavljanje budućih projekata financiranih iz OPKK

Klimatske aktivnosti

Tematski prioriteti i potencijalne teme LIFE projekata te primjeri LIFE projekata

Ublažavanje klimatskih promjena

Instrumenti zaštite okoliša za niskougljično gospodarstvo

Prilagodba klimatskim promjenama


Prezentacije s LIFE INFO dana 21. 03. 2017.

Program LIFE – inovativni odgovori na izazove povezane s okolišem i klimatskim promjenama

LIFE Clim’Foot – Upravljanje klimom: Provedba javnih politika za izračun i smanjenje ugljičnog otiska poduzeća (LIFE14 GIC/FR/000475)

LIFE.SU.SA.FRUIT – Nisko pesticidna integrirana proizvodnja u održivom i sigurnom uzgoju voća (LIFE13 ENV/HR/000580)

LIFE Old-Drava – Prekogranična suradnja na revitalizaciji kompleksa riječnih staništa u području Natura 2000 (LIFE13 NAT/HU/000388)

LIFE ECOMETHYLAL – Visoko kvalitetni metilal iz nereciklabilnog plastičnog otpada uz pomoć poboljšanog procesa Katalitičko Hidro-Rasplinjavanja Plazmom (KHRP) (LIFE15 ENV/ES/000208)

DRAVA LIFE – Integrirano upravljanje rijekama (LIFE14 NAT/HR/000115)

LIFE DINALP BEAR – Upravljanje i zaštita populacije smeđih medvjeda u sjevernim Dinaridima i Alpama (LIFE13 NAT/SI/000550)

The Natural Capital Financing Facility (NCFF)


Prezentacije i radni materijali s radionice “Program LIFE – mogućnosti financiranja projekata na području zaštite okoliša i klimatskih promjena”

Uvodna prezentacija LIFE program

Primjeri dobre prakse – okoliš i učinkovitost resursa

Primjeri dobre prakse – priroda i bioraznolikost

Primjeri dobre prakse – klimatske aktivnosti

Ideje i projektni prijedlozi u Programu LIFE

Prijavni obrasci

Evaluacija LIFE projekata i najčešće greške