Potprogram “Klimatske aktivnosti” – objavljen javni poziv za nacionalno sufinanciranje

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike zajedno s Hrvatskim vodama osigurali su nacionalno sufinanciranje projekata koji se prijavljuju na natječaj Programa LIFE u 2018. godini. Kroz Program LIFE sufinanciraju se projekti usmjereni na konkretne mjere i postizanje značajnih rezultata radi poboljšanja stanja okoliša, prirode i klime.

Odabrani projekti kroz Program LIFE sufinanciraju se u iznosu do 55 % prihvatljivih troškova, osim projekata iz Prirode i bioraznolikosti koji se sufinanciraju najviše do 60 %, dok projekti usmjereni na konkretne aktivnosti očuvanja prioritetnih vrsta i tipova staništa propisanih EU direktivama o staništima i pticama mogu ostvariti najviše do 75 % sufinanciranja.

U svibnju ove godine objavljen je Javni poziv za nacionalno sufinanciranje projekata koji su se prijavljivali na potprogram “Okoliš” te je taj poziv uspješno završen.

Projekti koji se prijavljuju na potprogram “Klimatske aktivnosti” ovim pozivom mogu ostvariti nacionalno sufinanciranje Hrvatskih voda.

 

Hrvatske vode sufinancirat će do 40 % od preostalog iznosa koji korisnik mora osigurati za projekte koji doprinose dostizanju ciljeva vodnih politika. Javni poziv preuzmite na poveznici.
Preuzmite i financijski obrazac koji je potrebno popuniti i dostaviti.

Rok za dostavu zahtjeva za nacionalno sufinanciranje od strane Hrvatskih voda je 29. kolovoza 2018.

 

Na Program LIFE se mogu prijaviti javna tijela, privatne tvrtke i nevladine organizacije.

 

Podnositelji zahtjeva svoje zahtjeve dostavljaju:

  • elektroničkom poštom na adresu life@mzoe.hr
  • u zatvorenoj omotnici s:
    – adresom podnositelja zahtjeva i
    – naznakom: ZAHTJEV za financijsku podršku projektnom prijedlogu za prijavu na natječaj za LIFE program 2018.
  • preporučenom poštom ili osobno putem urudžbenog zapisnika,
  • na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb.