Poziv na LIFE INFO dane

Poziv na LIFE INFO dane

Program LIFE je financijski instrument Europske unije namijenjen financiranju projektnih aktivnosti na području zaštite okoliša i klime, za koje je u programskom razdoblju 2014. – 2020. osigurano 3,46 milijarde eura. Sufinanciraju se pilot, demonstracijski, informacijski i projekti najbolje prakse u dva potprograma: Okoliš i Klimatske aktivnosti. Europska komisija najavila je otvaranje ovogodišnjeg natječaja za 28. travnja 2017.

 

S ciljem informiranja potencijalnih prijavitelja i dionika Nacionalna kontakt točka pri Ministarstvu zaštite okoliša i energetike organizira INFO dane u Zagrebu:

LIFE INFO dan održat će se  21. 03. 2017. u Zagrebu, DoubleTree by Hilton Hotel (Ul. Grada Vukovara 269A), s početkom u 09:30 sati. Fokus LIFE INFO dana biti će na predstavljanju osnovnih informacija o Programu LIFE, a imati ćete priliku saznati više o aktivnostima i rezultatima LIFE projekata u Hrvatskoj od strane uspješnih hrvatskih prijavitelja. Nacrt dnevnog reda možete pronaći ovdje. Zbog ograničenog broja sudionika, molimo da svoje sudjelovanje na LIFE INFO danu registrirate ovdje.

 

LIFE Tematski Info dan, održat će se 28. 03. 2017. u Zagrebu, Hotel International (Miramarska cesta 24), s početkom u 09:00 sati. Fokus Tematskog info dana biti će na tematskim prioritetima LIFE programa i aktualnim politikama zaštite okoliša, prirode i klime. Nakon uvodnog dijela, prezentacije i diskusija će se odvijati u tri paralelne sesije po tematskim prioritetima (Priroda i bioraznolikost, Okoliš i učinkovitost resursa, Klimatske aktivnosti) kako bi sudionici dobili što više konkretnih informacija. Nacrt dnevnog reda možete pronaći ovdje. Zbog ograničenog broja sudionika, molimo da svoje sudjelovanje na LIFE tematskom Info danu registrirate ovdje.

 

Poziv pdf.

Za sva pitanja možete se obratiti na e-mail adresu life@mzoip.hr