Improve River LIFE – Poboljšanje stupnja očuvanosti ciljnih vrsta i tipova staništa Natura 2000 kroz poboljšanje riječne povezanosti

Improve River LIFE – Poboljšanje stupnja očuvanosti ciljnih vrsta i tipova staništa Natura 2000 kroz poboljšanje riječne povezanosti

Broj projekta:

LIFE22-NAT-HR-Improve River LIFE/101114250

 

Trajanje projekta:

1. 9. 2023. – 31. 8. 2028.

 

Ukupna vrijednost:

4,736,406 €

 

EU sufinanciranje:

3,552,302 €

 

Korisnik koordinator:

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (Hrvatska)

 

Partneri:

Hrvatske vode (Hrvatska), Prirodoslovno-matematički fakultet (Hrvatska), Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije “More i krš” (Hrvatska)

 

Opis projekta:

Ovim prilično ambicioznim projektom želimo s ruba izumiranja spasiti vrstu Salmothymus obtusirostris (Mekousna pastrva), ugroženu i endemsku vrstu koja je u EU prisutna isključivo u Hrvatskoj. Kako bismo postigli ovaj cilj, namjeravamo izvršiti ključna poboljšanja stanja specifičnih stanišnih značajki, prvenstveno osiguranjem riječne povezanosti područja Natura 2000 uklanjanjem umjetnih barijera na području rasprostranjenosti vrsta, u kombinaciji s drugim mjerama očuvanja u pogledu ekoloških zahtjeva vrste. Poboljšanje stanišnih uvjeta ključno je za poboljšanje stupnja očuvanosti vrste na 2 odabrana Natura 2000 područja, te poboljšanje statusa očuvanosti vrste na biogeografskoj razini u budućnosti. Uspjeh projekta zajamčen je bliskom suradnjom s pažljivo odabranim projektnim partnerima. Hrvatske vode su nadležno tijelo za javno upravljanje vodama i provedbu Okvirne direktive o vodama u Hrvatskoj. Stručnjaci s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (PMF) usredotočeni su na zadovoljenje konzervacijskih potreba vrste, kao i na hidromorfološke aspekte poboljšanja staništa. Javna ustanova “More i krš”, odgovorna za upravljanje dvama Natura 2000 područjima, nastavit će s utvrđenim aktivnostima upravljanja nakon završetka projekta, ali s puno povoljnije pozicije za ispunjavanje ekoloških zahtjeva vezanih za S. obtusirostris te poboljšati njegovo očuvanje. Projektom će se unaprijediti suradnja između sektora očuvanja prirode i upravljanja vodama, što će osigurati poboljšanje upravljanja vrstama i staništima u budućnosti te pružiti temelj za značajno poboljšanje povezanosti rijeka na nacionalnoj razini do 2030. godine.