LIFE ASPIRE – Napredna logistička platforma s cestovnim troškovima i kriterijima pristupa za poboljšanje urbanog okruženja i mobilnosti robe LIFE16 ENV /IT/000004

LIFE ASPIRE – Napredna logistička platforma s cestovnim troškovima i kriterijima pristupa za poboljšanje urbanog okruženja i mobilnosti robe LIFE16 ENV /IT/000004

Trajanje projekta:

01. 10. 2017. – 30. 09. 2020.

Ukupna vrijednost:

1.865.799,00 €

EU sufinanciranje:

1.037.488,00 €

Sudionici:

Korisnik koordinator:

Città di Lucca, Italija

Partneri:

LUCENSE SCaRL; Italija, Grad Zadar; Hrvatska, Kiunsys Srl; Italija, MEMEX Srl; Italija, City of Stockholm; Švedska

Internetska stranica:

U izradi.

Cilj ASPIRE-a je kreiranje napredne logističke platforme s naknadom za cestovne korisnike i pristupnim kriterijima radi poboljšanja gradske sredine i prijevoza dobara te implementacija niza mjera – regulatornih, organizacijskih, operacijskih i tehnoloških, kako bi se postigli veći standardi energetske učinkovitosti i kvalitete gradske sredine i sukladno tome, kvalitete života građana. LIFE ASPIRE planira uvesti politiku naknade za pristup gradu, koristeći sustav koji prijevoznicima omogućava fleksibilni kriteriji cjenovne procjene. Glavna inovacija je provedba politike, koja nagradi ili kažnjava operatore prijevoza na temelju različitih čimbenika, kao što su emisije vozila, trajanje boravka, učestalost putovanja i korištenje vremenskih intervala ili novih logističkih usluga. Projekt će usvojiti platformu za upravljanje logističkim naknadama (LOCMAP), koja upravlja dvijema novim logističkim uslugama: Load/Unload Parking Lots i Cargo-bike Sharing. LOCMAP će se također integrirati s postojećim sustavom kontrole pristupa, unaprijeđenim RFID tehnologijom za kontrolu ulaska i izlaska komercijalnih vozila u zonu ograničenog prometa (LTZ). Na taj način, LOCMAP će nagrađivati takozvana ​​čista vozila s visokim kreditnim bodovima. Potencijal prijenosa politike kreditne kontrole pristupa provjerit će se u Stockholmu (Švedskoj) i Zadru (Hrvatska), uzimajući u obzir lokalne kontekste.

LIFE ASPIRE rješava temeljni problem s jasnom europskom dimenzijom: razvoj održive distribucije tereta u urbanim područjima. Konkurentnost gradova smanjuje se kada se kvaliteta života pogoršava, kada je nanesena šteta na okoliš, kada se događaju kašnjenja na putovanjima i kada se troškovi povećavaju. Projekt se stoga bavi nizom politika Europske unije, uključujući Globalni sporazum o klimatskim promjenama (Pariški sporazum) u pogledu održivog teretnog prometa u urbanim područjima; o kvaliteti ambijentalnog zraka i čistijem zraku za Europu u vezi smanjenja buke i poboljšanja kakvoće zraka u gradovima.

Očekivani rezultati:

Provedba mjera LIFE ASPIRE predstavlja novi pristup upravljanju distribucijom tereta u državi (i to posebno za završne isporuke), rješavanjem problema donošenjem mjera za smanjenje emisija (npr. RFID), eko-održive administrativne usluge (opterećenje/neopterećenje kapaciteta parkirališta i iznajmljivanje teretnih bicikala) te učinkovita/inovativna pravila (npr. poticaji za kredit).

Specifični ciljevi projekta:

  • Smanjenje trenutačnih razina teretnog prometa smanjujući ukupan broj komercijalnih vozila koja obavljaju poslove završnih isporuka u povijesnom centru grada Lucca
  • Niže razine onečišćenja okoliša zbog niže emisije komercijalnih vozila, sa smanjenjem CO2 od 11,6%, smanjenjem NOx od 10,6% i smanjenjem količine čestica (PM) od 12,6% u usporedbi sa sadašnjim razinama
  • Smanjenje potrošnje energije urbanog teretnog prometa
  • Niže razine onečišćenja bukom
  • Manji rizik za povijesne građevine zbog vibracija koje proizlaze iz teškog prometa
  • Poboljšana sigurnost pješaka
  • Prijevoznici će koristiti više vozila s niskom ili nultom emisijom
  • Transportni operatori imaju veću vjerojatnost da će koristiti logističke usluge koje pruža lokalni Urban Consolidation Center, zahvaljujući novoj politici ovrhe i pristupa
  • Poboljšana urbana sredina i time kvaliteta života za stanovnike, posjetitelje i turiste.

 

Provedba projekta je dovršena. Pročitajte LAYMAN’S REPORT.