LIFE-COMET – Koalicije za katalizaciju energije zajednica u istočnoj EU

LIFE-COMET – Koalicije za katalizaciju energije zajednica u istočnoj EU

Broj projekta:

LIFE22-CET-LIFE-COMET/101120519

 

Trajanje projekta:

1. 11. 2023. – 31. 10. 2026.

 

Ukupna vrijednost:

1,578,764 €

 

EU sufinanciranje:

1,499,825 €

 

Korisnik koordinator:

ZEZ – Zelena energetska zadruga (Hrvatska)

 

Partneri:

REScoop.eu – Europska federacija građanskih energetskih zadruga (Belgija), SCE – Social Cooperative Enterprise (Grčka), Tehničko sveučilište u Tallinu (Estonija), Solidarity Economy Center (Mađarska), Focus – društvo za održivi razvoj (Slovenija), Plz Spoldzielnia (Poljska), Cooperativa de Energie (Rumunjska)

 

Opis projekta:

LIFE-COMET za cilj ima stvoriti energetske koalicije zajednica na nacionalnoj razini u istočnoeuropskim zemljama te podržati pionirske energetske zajednice u Grčkoj, Hrvatskoj, Rumunjskoj, Mađarskoj, Sloveniji, Poljskoj i Estoniji. S jedne strane, koalicije će poticati suradnju ključnih dionika na nacionalnim razinama u transformaciji okvira mogućnosti te izraditi procedure i regulatorne kontekste koji više podržavaju energiju zajednice. S druge strane, projekt namjerava pružiti obuku i tehničku pomoć novim projektima energetske zajednice i omogućiti ravnopravnu razmjenu u regiji. Projekt će također podržati replikaciju koalicija energetskih zajednica i alata razvijenih u drugim ne-pilotskim zemljama u tom području, čime se povećava učinak i dodatno povećava broj inicijativa za energiju zajednice u istočnom dijelu EU-a (Latvija, Litva, Češka, Slovačka i Bugarska). Konzorcij projekta LIFE-COMET sastoji se od 8 partnera iz 8 različitih država članica EU-a, uključujući zadruge, nevladine organizacije i akademske partnere koji su među predvodnicima u kontekstu energije zajednice u fokusnim državama članicama.