LIFE CROSS – Uspostava hrvatskog one-stop-shop sustava u Sjeverozapadnoj Hrvatskoj

Broj projekta:

LIFE22-CET-CROSS/101119637

 

Trajanje projekta:

1. 9. 2023. – 31. 8. 2026.

 

Ukupna vrijednost:

1,391,375 €

 

EU sufinanciranje:

1,321,806 €

 

Korisnik koordinator:

REGEA – Regionalna energetsko-klimatska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (Hrvatska)

 

Partneri:

Fakultet strojarstva i brodogradne Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatska), HGK – Hrvatska gospodarska komora (Hrvatska), Udruga gradova u Republici Hrvatskoj (Hrvatska), Grad Zagreb (Hrvatska), Krapinsko-zagorska županija (Hrvatska), Karlovačka županija (Hrvatska), Zagrebačka županija (Hrvatska), FEDARENE – Europska federacija regija i regionalnih agencija (Belgija)

 

Opis projekta:

Opći cilj projekta CROSS je uspostaviti regionalni one-stop-shop (OSS) i upravljati njime kako bi se ubrzao val obnove u javnom sektoru koji pokriva područje 4 regionalne i 88 lokalnih vlasti u Hrvatskoj te nudi opsežna, sveobuhvatna usluga od tehničkih i financijskih do pravnih savjeta, nabave te osiguranja kvalitete radova. Dugoročni je cilj preslikati ovaj koncept na šire područje koje pokriva Hrvatsku i šire od nje te osigurati dugoročnu održivost OSS-a. CROSS će postići ciljane učinke i ciljeve postavljene u projektu kroz ispunjavanje sljedećih specifičnih projektnih ciljeva: 1. Ubrzavanje obnove javnih zgrada; 2. Pružanje potpore za pripremu planova provedbe projekata; 3. Razvoj, validacija i provedba naprednih modela financiranja, nabave i financiranja 4. Uključivanje dionika i dugoročna održivost.