LIFE crOss renoHome – “Sve na jednom mjestu” za integriranu obnovu domova u Hrvatskoj

Broj projekta:

LIFE22-CET-crOss renoHome/101120096

 

Trajanje projekta:

1. 10. 2023. – 30. 9. 2027.

 

Ukupna vrijednost:

967,387 €

 

EU sufinanciranje:

919,018 €

 

Korisnik koordinator:

DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja (Hrvatska)

 

Partneri:

Hrvatski savjet za zelenu gradnju (Hrvatska), Energetska zadruga KLIK (Hrvatska)

 

Opis projekta:

Renoviranje zgrada može generirati višestruke društvene, ekološke i ekonomske koristi, što ga čini jedinstvenom prilikom za klimatsku neutralnost i oporavak od pandemije bolesti COVID-19. Procjenjuje se da će 97% svih zgrada morati biti nadograđeno do 2050. Međutim, ponderirana godišnja stopa obnove u EU niska je, oko 1%.

Glavne prepreke energetskoj učinkovitosti uključuju nedostatak financijskih sredstava, podijeljene poticaje između vlasnika i stanara, nedovoljno znanje o trenutnoj potrošnji i nedostatak informacija o mjerama obnove. U stambenom sektoru specifične prepreke uključuju fragmentaciju masovnog tržišta na strani potražnje, heterogenost građevinskog fonda, visoke transakcijske troškove i nepovjerenje u pružatelje usluga obnove. Zbog svojih ranjivosti, okolnosti i karakteristika, značajan udio kućanstava može se smatrati teško dostupnim uz pomoć tradicionalnih energetskih politika, shema financiranja i poslovnih modela. Nedostatak lako dostupnih poticaja i financijskih proizvoda također se često spominje kao prepreka. Vlasnici zgrada često nemaju stručnost potrebnu za donošenje odluka i potrebna im je profesionalna asistencija.

Opći je cilj ovog projekta uspostaviti i organizirati sveobuhvatno tržište i „sve na jednom mjestu“ (one stop shops) za vlasnike kuća i stručnjake koji će služiti kao središnja točka za pružanje kompletnih paketa holističkih renovacija vlasnicima stambenih nekretnina – vodič kroz cjelokupno putovanje kupca s ciljem objedinjavanja procesa obnove uzduž cijelog teritorija što će u konačnici dovesti do intenziviranja projekata obnove obiteljskih kuća i višestambenih zgrada u Hrvatskoj, čime će one postati energetski učinkovitije i neovisnije o fosilnim gorivima, zadržavajući pritom istu (ili stvarajući još bolju) unutarnju kvalitetu i udobnost. Štoviše, projekt će smanjiti potražnju za energijom u privatnom stambenom sektoru i njegove emisije CO2 te postaviti put prema zgradama s gotovo nultom potrošnjom energije.