LIFE DISCOVER – Razvoj integriranih usluga za energiju zajednice u svrhu ubrzanja valjane energetske tranzicije

Broj projekta:

LIFE22-CET-DISCOVER/101120622

 

Trajanje projekta:

1. 12. 2023. – 30. 11. 2026.

 

Ukupna vrijednost:

1,386,117 €

 

EU sufinanciranje:

1,316,811 €

 

Korisnik koordinator:

Aisfor Srl (Italija)

 

Partneri:

Udruga Bez granica (Hrvatska), AG.EN.A – Agencija provincije Teramo za energiju i okoliš (Italija), APC – Pariška agencija za klimu (Francuska), Pixel energetska rješenja GmbH (Austrija), Institut za poduzetništvo, održivi razvoj i inovacije (Bugarska)

 

Opis projekta:

DISCOVER je inovativni LIFE projekt sa strateškim ciljem podržavanja prijelaza na društvo pokretano obnovljivom energijom. Poticanjem Projekata za energiju zajednice (CEP), DISCOVER će osnažiti građane i mobilizirati značajna ulaganja u proizvodnju obnovljive energije kroz pilot projekte diljem Europe. DISCOVER će postaviti i voditi lokalna središta u pet različitih europskih regija u Italiji, Francuskoj, Hrvatskoj, Bugarskoj i Austriji, kako bi pilotirao inovativne mehanizme podrške za pokretanje i vođenje CEP-ova. Uslužni centri pružat će smjernice i praktične usluge o tehničkim, ekonomskim, financijskim i pravnim aspektima te pomoći CEP-ovima u povezivanju s lokalnim pružateljima usluga i tehnologije. Usluge će pokriti sve faze CEP-ova kako bi ih pratile kroz njihov životni ciklus.

 

Zahvaljujući različitim socio-geografsko-legislativnim kontekstima i kontekstima razina zrelosti tržišta u ovih pet pilot zemalja, DISCOVER će potvrditi model za lokalne uslužne centre, pružajući interaktivni online alat dizajniran za pružanje opsežne podrške lokalnim zajednicama koje započinju projekte obnovljive energije te opsežan vodič sa smjernicama. DISCOVER ima za cilj pojednostaviti procese donošenja odluka i smanjiti operativne prepreke povezivanjem projekata s lokalnim pružateljima usluga i tehnologije te relevantnim tijelima.

 

Tijekom vremenskog okvira od 3 godine, očekuje se da će DISCOVER doprijeti do više od 20.000 građana, podržati 50 novih inicijativa (uglavnom za distribuiranu fotonaponsku generaciju) i pokrenuti ukupna ulaganja od više od 19 milijuna eura. Konačni ishodi projekta promovirat će i olakšati implementaciju daljnjih centara u drugim regijama i nakon završetka projekta kako bi se osigurala potpuna europska pokrivenost i implementacija CEP uslužnih centara.

 

DISCOVER konzorcij predstavlja suradničku snagu koja obuhvaća više od pet europskih zemalja, od kojih je svaka posvećena pokretanju vizije CEP-ova unutar svojih regija. Konzorcij se sastoji od aktivnih nacionalnih/regionalnih voditelja u CEP inicijativama, dobro povezanih s građanima, lokalnim vlastima i dionicima.