LIFE ISLET – Inovativna podrška za lokalnu energetsku tranziciju predvođenu građanima

Broj projekta:

LIFE22-CET-LIFE ISLET/101120073

 

Trajanje projekta:

1. 10. 2023. – 30. 9. 2026.

 

Ukupna vrijednost:

179,947 €

 

EU sufinanciranje:

170,950 €

 

Korisnik koordinator:

Nacionalno vijeće za znanstvena istraživanja (Italija)

 

Partneri:

Pokret Otoka (Hrvatska), Grad Cres (Hrvatska), Mreža udruga Legambiente Nationale (Italija), Općina Procida (Italija), Mreža održivih egejskih otoka (Grčka), Općina Astipaleja (Grčka), Energetska akademija Samsø (Danska), MIEMA – Malteška agencija za pametno upravljanje energijom (Malta), FEDARENE – Europska federacija agencija i regija za energiju i okoliš (Belgija)

 

Opis projekta:

Na malim otocima Zajednice obnovljivih izvora energije (Renewable Energy Communities – RECs) kako su definirane u Direktivi (EU) 2018/2001 mogu ubrzati proces dekarbonizacije omogućavajući prevladavanje nekih tehničkih i netehničkih prepreka tipičnih za otoke.

Projekt ISLET uključuje tri pilot otoka, u Grčkoj, Italiji i Hrvatskoj, u dizajniranju modela primjenjivog na malim otocima, a za podršku lokalnim vlastima u suradnji s inicijativama koje vode građani. Projekt će:

  • povećati kapacitete općina za stvaranje povoljnog okruženja za REC-ove, zahvaljujući novim oblicima kolektivnog vlasništva nad energetskim projektima;
  • povećati suradnju između lokalnih/regionalnih vlasti i građana koji žele stvoriti REC-ove poboljšanjem sudjelovanja javnosti i angažmana u inicijativama koje vode građani te podupiranjem okvira lokalnih politika;
  • fino podesiti zajednički put za izgradnju REC-ova na malim otocima i njegovo testiranje na drugim otocima;
  • poboljšati na razini EU-s informiranje predstavnika lokalnih vlasti na malim otocima o REC-ovima, povezanim nacionalnim i EU zakonima te mogućnostima financiranja;
  • definirati učinkovit poslovni plan po mjeri mediteranskih malih otoka kako bi se poboljšao pristup sredstvima za financiranje REC-ova;
  • osnažiti lokalne aktere za zajedničko rješavanje ciljeva energetske tranzicije korištenjem javnih resursa, fondova i kapaciteta te jačanjem tehničkih i upravljačkih lokalnih vještina;
  • provesti evaluaciju doprinosa građanskih inicijativa u dekarbonizaciji otokâ;
  • kreirati europsku mrežu peer-to-peer podrške za otočne općine u pružanju podrške njihovim građanima za izgradnju REC-ova.

Zahvaljujući konzorciju stručnom i za dekarbonizaciju otoka i za energetske inicijative koje provodi zajednica, projekt će implementirati tri pilot zajednice obnovljivih izvora energije imajući za cilj preslikavanje ovog iskustva na mnoge druge mediteranske otoke, pružajući općinama, građanima, tvrtkama te lokalnim i regionalnim dionicima alate i podršku za provedbu energetskih zajednica.