LIFE SET_HEAT – Podrška energetskoj tranziciji i dekarbonizaciji u sektoru centraliziranog grijanja

Broj projekta:

LIFE22-CET-SET_HEAT/101119793

 

Trajanje projekta:

1. 10. 2023. – 30. 9. 2026.

 

Ukupna vrijednost:

1,555,916 €

 

EU sufinanciranje:

1,468,120 €

 

Korisnik koordinator:

Šlesko tehničko sveučilište (Poljska)

 

Partneri:

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatska), HEP toplinarstvo d.o.o. (Hrvatska), Opolsko tehničko sveučilište (Poljska), ECO grupa – Energetyka Cieplna Opolszczyzny (Poljska), Kelvin Spółka z.o.o. (Poljska), Sveučilište u Aalborgu (Danska), Danski odbor za daljinsko grijanje (Danska), Vilnius Šilumos Tinklai (Litva), Tehnološko sveučilište Vilnius Gediminas (Litva), Komunalno poduzeće Termoenergetica Bukurešt (Rumunjska), Komunalno energetsko poduzeće Servicii Bukurešt (Rumunjska)

 

Opis projekta:

Projekt ima za cilj ubrzati energetsku tranziciju i dekarbonizaciju centraliziranog grijanja (DH) u četiri ciljane zemlje istočne Europe integracijom niskokvalitetnih izvora topline u visokotemperaturne mreže centraliziranog grijanja. Cjelokupni je koncept pokrenuti opipljive investicijske projekte kroz izravno uključivanje tvrtki za centralizirano grijanje i relevantnih dionika u proces suradničkog planiranja, koji za cilj ima razmjenu ideja i zajednički razvoj replikabilnih modela investicijskih projekata. Projekt će također sadržavati značajan prijenos znanja iz brojnih prethodnih EU i nacionalnih projekata te mobilizaciju dionika. To uključuje aktivnosti po mjeri usmjerene na popunjavanje praznina u znanju, razvoj potrebnih vještina i kompetencija, dosezanje dionika, kao i opsežnu komunikaciju, diseminaciju te iskorištavanje rezultata. Projektni partneri i ključni dionici zajednički će razvijati tehnička i netehnička rješenja za prateća CTS poduzeća i sektor. Projekt će izravno podržati četiri tvrtke za centralizirano grijanje, koje upravljaju visokotemperaturnim sustavima centraliziranog grijanja, u pripremi investicijskih planova za ispunjavanje revidiranih kriterija za ‘učinkovito centralizirano grijanje i hlađenje’ definiranih u Direktivi o energetskoj učinkovitosti za razdoblje od 2026. do 2035., te utrti put daljnjem razvoju. Broj sustava centraliziranog grijanja koji su izravno uključeni u projekt (u vlasništvu partnera konzorcija projekta) je dvadeset. Projekt će također neizravno podržati druge vanjske tvrtke isporukom rezultata kao što su primjeri skalabilnih i replikabilnih rješenja te modela investicijskih projekata. Konkretno, projekt će biti usmjeren na značajno smanjenje udjela procesa izgaranja fosilnih goriva i biomase u proizvodnji topline. Također će izraditi procjenu mogućnosti za uspostavu lokalnih ekosustava toplinskih poduzeća na budućem energetskom tržištu. Razmatrat će se scenarij potpore toplinarskih poduzeća razvoju skladištenja energije i sektorskoj integraciji.