LIFE SWEAP – The Shipment of Waste Enforcement Actions Project LIFE17 GIE/BE/000480

LIFE SWEAP – The Shipment of Waste Enforcement Actions Project LIFE17 GIE/BE/000480

Trajanje projekta:

rujan 2018. – lipanj 2023.

Ukupna vrijednost:

1.133.980 €

EU sufinanciranje:

667.869 €

Korisnik koordinator:

IMPEL network

Partneri:

SEPA (Škotska agencija za zaštitu okoliša), IRSOP (Inspekcija Republike Slovenije), Agencija za okoliš za Englesku, Nacionalni ured TFS (Irska), NIEA (Agencija za okoliš Sjeverne Irske).

Internetska stranica:

sweap.eu

O projektu:

Kako bi pridonio paketu kružnoga gospodarstva, načelima i ciljevima gospodarenja otpadom te poremetio, otkrio i spriječio ilegalnu trgovinu otpadom, ovaj projekt ima za cilj proširiti članove koji sudjeluju u projektu i imati koristi od njega, povećati kapacitete različitih aktera u provedbeni lanac, intenzivirati suradnju, inspekcije i provedbene mjere, razviti i demonstrirati inovativne alate i tehnologiju te uspostaviti skup podataka na razini EU -a na temelju inspekcijskih podataka koji se koristi za razvoj inteligentnijih proizvoda.

Očekivani rezultati:

  • Povećano sudjelovanje europske regulatorne zajednice za pošiljke otpada kako bi se poboljšala usklađenost s propisima EU -a, ciljajući sve zemlje članice IMPEL -a (36) i druge agencije za    provedbu zakona i pravosuđe.
  • Obučena i suradnička mreža policijskih službenika na prvoj liniji. Bit će organizirano ukupno pet događaja carinske obuke, usmjerenih na 30 carinskih službenika iz 5-6 zemalja po obuci, koji će služiti ukupno 150 carinskih službenika.
  • Bolje zajedničko razumijevanje identificiranih problema i prepreka te poboljšati ujednačeniju primjenu Uredbe o otpremi otpada, osiguravajući: aplikaciju za inspekciju (aplikaciju), 16 webinara, mrežni pribor za obuku i 30 programa razmjene inspekcija za službenike.
  • Izvođenje koordiniranih inspekcija na razini EU -a, uključujući smjernice za profiliranje rizika, ciljanje, metode inspekcije, izvještavanje, repatrijaciju i praćenje. Projekt ima za cilj provesti 10.000 inspekcija godišnje. Podaci o inspekciji izvještavat će se jednolično i analizirati.
  •  Jedinstven alat za izvješćivanje koji vodi do boljih usporedivih rezultata i analize inspekcija. Ovaj povećani skup podataka također će dati mnogo jasniju indikaciju o razini i vrsti ilegalnih pošiljki te novim trendovima u nezakonitim aktivnostima.
  • Novi alat koji mapira ilegalne pošiljke, razmjere i rute pošiljaka otpada i stvara automatske karte otvorenog koda koje prikazuju tokove otpada koji su uključeni u ilegalne pošiljke, vrstu prekršaja, suradnju nadležnih tijela i primijenjene kazne (uključujući repatrijaciju).
  • Poboljšana međunarodna suradnja i razmjena informacija između vlasti što je rezultiralo povećanjem repatrijacije otpada na razini unutar zajednice i povećanjem broja identifikacija konačnog odredišta uz pojačanu suradnju međunarodnih partnera.
  • Godišnji sastanci najbolje prakse i završna konferencija o ishodima i preporukama projekta.