LIFE SWEAP – The Shipment of Waste Enforcement Actions Project LIFE17 GIE/BE/000480

LIFE SWEAP – The Shipment of Waste Enforcement Actions Project LIFE17 GIE/BE/000480

Trajanje projekta

 

Ukupna vrijednost

1.133.980 €

EU sufinanciranje

667.869 €

Korisnik koordinator

IMPEL network

Partneri

 

 

O projektu

 

Očekivani rezultati

 

Internetska stranica

sweap.eu