LIFE SWiPE – Uspješan progon zločina protiv prirode u Europi LIFE19 GIE/BG/000846

LIFE SWiPE – Uspješan progon zločina protiv prirode u Europi LIFE19 GIE/BG/000846

Trajanje projekta:

1. 9. 2020. – 31. 8. 2023.

Ukupna vrijednost:

3.186.175 €

EU sufinanciranje:

1.740.018 €

Korisnik koordinator:

WWF Bugarska

Partneri:

WWF Adria; WWF Adria – Srbija; Državno odvjetništvo Republike Hrvatske (DORH); Fauna & Flora International; Pravosudna akademija, Hrvatska; WWF Španjolska; WWF  Mađarska; WWF Italija; WWF Poljska; WWF Rumunjska; WWF Slovačka; WWF Ukrajina

Internetska stranica

LIFE SWiPE

O projektu

SWiPE ima za cilj obeshrabriti, i u konačnici smanjiti, kaznena djela protiv divljih vrsta kroz bolju provedbu okolišnih propisa EU-a i veći broj uspješno procesuiranih kaznenih djela pomažući tako oporavak ugrožene europske biološke raznolikosti i zdravlje ekosustava.

Borba protiv ekološkog kriminala postala je prioritet u Europskoj uniji za razdoblje 2018. – 2021. u okviru borbe protiv teškog međunarodnog i organiziranog kriminala. Postojanje ključnih dokumenata, kao što je Akcijski plan EU-a protiv trgovine divljim životinjama (EU WAP), ne osigurava manju stopu kriminala protiv divljih vrsta. Unatoč ozbiljnom negativnom utjecaju na očuvanje vrsta, sigurnost i javno zdravstvo, ova vrsta kriminala rijetko se otkriva, prijavljuje, procesuira i kažnjava. Cilj je povećati, za 25%, broj istraženih, prijavljenih i procesuiranih kaznenih djela protiv divljih vrsta zahvaljujući većoj stručnosti, boljoj međuagencijskoj i prekograničnoj suradnji nadležnih tijela.

Bolju provedbu projekta LIFE SWIPE omogućit će suradnja s ključnim europskim tijelima i organizacijama kao što su mreža za praćenje trgovine divljim vrstama TRAFFIC, Europska mreža tužitelja za zaštitu okoliša (ENPE), Forum sudaca Europske unije za zaštitu okoliša (EUFJE).