LIFE SySTEMIC – Prakse održivog upravljanja šumama u uvjetima klimatskih promjena LIFE18 ENV/IT/000124

LIFE SySTEMIC – Prakse održivog upravljanja šumama u uvjetima klimatskih promjena LIFE18 ENV/IT/000124

Trajanje projekta

1. 9. 2019. – 31. 8. 2024.

Ukupna vrijednost

2.976.245 €

EU sufinanciranje

1.635.709 €

Korisnik koordinator

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Agroalimentari, Ambientali e Forestali (UNIFI-DAGRI)

Partneri

Hrvatski šumarski institut, Societa’ Cooperativa Agricolo Forestale D.R.E.Am. Italia, Parco Naturale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, Unione dei Comuni Montani del Casentino, Gozdarski inštitut Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije

Internetska stranica

www.lifesystemic.eu

O projektu:

Utjecaj klimatskih promjena na šumske sustave priznat je u cijelom svijetu, a njihovi učinci vidljivi su na europskim šumama. Na području Sredozemlja rastuće temperature i povećana učestalost ekstremnih događaja kao što su oluje s vjetrom, toplinski valovi i produljena sušna razdoblja predstavljaju prijetnju šumskim ekosustavima i nove izazove za održivo gospodarenje šumama (Sustainable Forest Management, SFM).

Također je priznato da genetska raznolikost pomaže šumama da se nose s klimatskim promjenama i drugim prijetnjama. Doista, genetski resursi temelj su dugoročnih evolucijskih procesa koji održavaju adaptivni potencijal šuma promjenama okoliša.

Cilj projekta LIFE SySTEMiC (Close-to-nature foreSSusTainablE Management under Climate Changes) je korištenje „alata“ genetske raznolikosti za zaštitu naših šuma od klimatskih promjena. Osnovna ideja relativno je jednostavna: što je veća genetska raznolikost drveća u šumi, veća je vjerojatnost da će neka stabla imati genetske karakteristike koje ih čine prilagodljivijima na klimatske promjene, čime se povećava otpornost i otpornost šume.

Glavni ciljevi projekta:

  1. Istražiti odnos između gospodarenja šuma i genetske raznolikosti za osam vrsta šumskog drveća u tri europske zemlje (Hrvatska, Italija, Slovenija) kako bi se identificirali uzgojni modeli koji održavaju visoku razinu genetske raznolikosti.
  2. Razviti inovativni model genetske bioraznolikosti i uzgajanja (GenBioSilvi) temeljen na kombinaciji napredne krajobrazne genomike, primijenjene genetike i uzgojnih modela kako bi se podržalo održivo gospodarenje šuma (SFM).
  3. Širenje znanja o navedenoj metodi u Europi i prijenos njezine uporabe u šumarskoj praksi uključivanjem različitih vrsta dionika.

Šumovlasnici, upravitelji šuma, državni, regionalni i lokalne uredi za šume, akademske i istraživačke institucije, certificiranje šuma (forest certification schemes) te sve institucije i organizacije uključene u zaštitu šuma i očuvanje biološke raznolikosti glavni su korisnici alata GenBioSilvi.

Očekivani rezultati:

Vrednovanje utjecaja SFM-a u tri zemlje (Hrvatska, Italija, Slovenija) na približno 225 ha, uključujući 4 vrste i njihove zajednice: Abies albaPinus spp., Fagus sylvaticaQuercus spp.