LIFE CRO skills RELOAD – CRO Skills – Ponovno pokretanje nacionalne platforme i plana

LIFE CRO skills RELOAD – CRO Skills – Ponovno pokretanje nacionalne platforme i plana

Broj projekta:

LIFE21-CET-BUILDSKILLS-CRO skills RELOAD/101076923

 

Trajanje projekta:

1. 11. 2022. – 30. 4. 2024.

 

Ukupna vrijednost:

370,027 €

 

EU sufinanciranje:

351,524 €

 

Korisnik koordinator:

Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Partneri:

Zajednica graditeljskih škola Republike Hrvatske, Hrvatska obrtnička komora, Regionalna energetska agencija Sjever, Hrvatski savjet za zelenu gradnju

 

O projektu:

Analiza procesa obnove koja se posljednjih godina provela u Hrvatskoj ukazuje na potrebu intenziviranja i povećanja stupnja energetske obnove ukupnog fonda zgrada, s obzirom da je u razdoblju od 2014. do 2020. godine samo 0,7 % od ukupnog građevinskog fonda obnavljeno na godišnjoj razini. U Hrvatskoj su energetski neučinkovite zgrade odgovorne za 40 % potrošnje energije i 36 % emisije CO2, a čak 30 % zgrada spada u kategoriju zgrada s najlošijim energetskim svojstvima. Pojačanim intenzitetom energetske obnove postojećih zgrada i izgradnjom novih nZEB zgrada uvelike bi se smanjila potrošnja energije i emisija CO2 u sektoru zgradarstva, čime bi se pozitivno doprinijelo energetskim i klimatskim ciljevima Hrvatske i EU do 2030. Za postizanje ovih ambicioznih ciljeva, Hrvatska treba radnu snagu educiranu u pogledu novih tehnologija, inovativnih metoda obnove/gradnje, standarda gradnje (nZEB), primjene novih materijala u graditeljstvu, primjene digitalizacije u procesu gradnje i drugih čimbenika koji utječu na ispunjenje i postizanje ciljeva dekarbonizacije u građevinskom sektoru. Imajući to na umu, projekt CRO skills RELOAD namjerava ponovno uspostaviti „Nacionalnu kvalifikacijsku platformu“ i poboljšati „Nacionalni plan“ kako bi se postigli nacionalni energetski i klimatski ciljevi. Projekt će djelovati na sve segmente ekosustava procesa obnove, od donositelja odluka, krajnjih korisnika, proizvođača materijala i opreme, izvođača radova, projektanata, pružatelja energetskih usluga do budućih nZEB stručnjaka – studenata, s namjerom postizanja zajedničkog cilja – usvajanja nZEB standardne i održive gradnje kao ključnih poluga za postizanje ciljeva dekarbonizacije s posebnim naglaskom na važnost obrazovanja i cjeloživotnog učenja. Projekt će se nadograđivati i unaprijediti rezultate prethodnih inicijativa BuildUP vještina i projekata koji podržavaju razvoj novih vještina.