LIFE LOOP – Energetske zajednice – lokalno vlasništvo nad energijom

LIFE LOOP – Energetske zajednice – lokalno vlasništvo nad energijom

Broj projekta:

LIFE21-CET-ENERCOM-LIFE-LOOP/101077085 

 

Trajanje projekta:

1. 10. 2022. – 30. 9. 2025.

 

Ukupna vrijednost:

1,758,512 €

 

EU sufinanciranje:

 1,670,586 €

 

Korisnik koordinator:

Energy Cities Association

 

Partneri:

Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA),  Zelena energetska zadruga (ZEZ), Grad Zagreb, Grad Poreč, Center for Social Innovation (CSI), Koinoniki Synetairistiki Epicheirisi Syllogikis kai Koinonikis Offleias Ilektra Energy, Energeiaki Koinotita Anatolikis Kritis, REScoop.eu,  Gabrovo Municipality, Comune di Villanovaforru, Comune di Ussaramanna, E’Nostra Società cooperativa, Primăria municipiului Bistrița, Cooperativadeenergie.ro Societate Cooperativă Europeană cu Răspundere Limitată, Tulcea Municipality

 

O projektu:

Energy Cities (Francuska), Electra (Grčka), ZEZ (Hrvatska), Cooperativa de Energie (Rumunjska) i REScoop.eu (Belgija) razvili su inovativni program kako bi omogućili lokalnim vlastima i regijama da ostvare svoje planove i strategije za održive energiju katalizirajući nova zajednička energetska partnerstva i projekte. To će omogućiti korjenitu promjenu u energetskoj zajednici u tri pilot-područja – Kreta u Grčkoj, Zagreb u Hrvatskoj, uz izravnu podršku energetskog tijela REGEA, i Bistrita u Rumunjskoj. Replikaciju će poduzeti pet satelitskih tijela: Gabrovo u Bugarskoj, Nicosia na Cipru, Tulcea u Rumunjskoj te Ussaramanna i Villanovaforru u Italiji. Šira replikacija odvijat će se preko pridruženih partnera na Kosovu, u S. Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji.

Projekt će:

– izgraditi kapacitete, osnažujući lokalne i regionalne vlasti, lokalne građane i druge dionike da rade zajedno na razvoju i postizanju ciljeva čiste energije za zajednicu kroz nova partnerstva i projekte;

– osloboditi i iskoristiti postojeće i nove izvore financiranja za stvaranje novih energetskih inicijativa u zajednici;

– pojednostaviti i smanjiti regulatorne prepreke za razvoj energije u zajednici u općinama, prilagođavajući lokalnu politiku gdje god je to moguće;

– poticati šire sudjelovanje kroz razvoj obuka za ‘energiju zajednice’ i program nagrađivanja za općine, knjižnicu resursa te alate za pronalaženje partnera koji osiguravaju da su ljudi svih rodova i sposobnosti osnaženi za sudjelovanje pod jednakim uvjetima te ugrađujući energetsku pravednost u pristup novim i postojećim energetskim inicijativama fundamentalnima za program.

LIFE LOOP će se usredotočiti na solarnu proizvodnju za zajednicu te energetsku učinkovitost uz istraživanje ​​mogućnosti za vjetar, biomasu, mikro-hidroelektrane i čisti transport.