LIFE D2Heat – Instrument potpore za hrvatski sektor centraliziranog grijanja

LIFE D2Heat – Instrument potpore za hrvatski sektor centraliziranog grijanja

Broj projekta:

LIFE21-CET-PDA-D2Heat/101076771

 

Trajanje projekta:

1. 11. 2022. – 31. 10. 2026.

 

Ukupna vrijednost:

1,927,471 €

 

EU sufinanciranje:

1,831,098 €

 

Korisnik koordinator:

Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske

 

Partneri:

Gradska toplana d.o.o., Hrvatska gospodarska komora, Energo d.o.o., Brod plin d.o.o., HEP Toplinarstvo d.o.o., Avelant d.o.o.

 

O projektu:

Važnost sustava centraliziranog grijanja (DHS) u postizanju ciljeva dekarbonizacije naglašena je u nekoliko politika i strategija EU-a koje ističu vitalnu ulogu koju bi centralizirano grijanje (DHS) trebalo imati u klimatski neutralnoj budućnosti Europe. Hrvatska je u svojim politikama i zakonima također stavila veliki naglasak na centralizirano grijanje kao na jednog od pokretača napuštanja sadašnjeg grijanja na fosilna goriva. Međutim, pretpostavljeni značaj takvog sustava nije usklađen s trenutnim stanjem infrastrukture za koju se očekuje da će biti okosnica dekarbonizacijskih nastojanja, kako u EU tako i u Hrvatskoj. Energetska strategija Republike Hrvatske do 2030. godine s pogledom na 2050. godinu otvoreno prepoznaje važnost povećanja energetske učinkovitosti, kako u sektoru zgradarstva tako i u sektoru toplinarstva, te postavlja opće nacionalne ciljeve za oba sektora. Identificirani su zahtjevi za daljnjim razvojem sektora centraliziranog grijanja koji uključuju intenzivnu rekonstrukciju i tehnološka unapređenja postojećeg DHS-a koji je zastario i generira značajne energetske gubitke. Dodatno, Dugoročna strategija obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine za Republiku Hrvatsku prepoznaje važnost DHS-a u postizanju postavljenih ciljeva koji se odnose na modernizaciju zgrada i odgovarajuće smanjenje emisija stakleničkih plinova, kao i potrebu za modernizacijom DHS-a te rekonstrukcijom. D2Heat će razviti natječajnu dokumentaciju za ulaganja u centralizirano grijanje koja potiče korištenje inovativnih tehnologija i opreme koja se na prvom mjestu oslanja na prvo načelo energetske učinkovitosti. Zajedno s projektnim konzorcijem koji se sastoji – između ostalih partnera – od 4 najveće tvrtke za centralizirano grijanje u Hrvatskoj koje pokrivaju oko 98% ukupne isporučene topline, D2Heat ima za cilj razviti instrument za tehničku podršku koji će pružiti potrebne usluge dionicima u sektoru te ima za cilj do kraja aktivnosti pokrenuti ulaganja od 39,9 milijuna € u kapacitete za proizvodnju obnovljive energije i skladištenje topline unutar postojećih mreža centraliziranog grijanja kao i rekonstrukciju i zamjenu starih cijevi i opreme distribucijske mreže te nadogradnju mehanizama nadzora i upravljanja.