LIVING STREETS LIFE15 PRE/FR/000003

LIVING STREETS LIFE15 PRE/FR/000003

Trajanje projekta:

1.5.2016. – 30.6.2018.

Ukupna vrijednost:

484.294,00 €

EU sufinanciranje:

249.936,00 €

Korisnik koordinator: Energy Cities – europska udruga koja okuplja lokalne vlasti u okviru energetske tranzicije 

Partneri: Grad Brussels; Belgija, Grad La Rochelle; Francuska, Grad Zadar; Hrvatska, Grad Milton Keynes; UK, Grad Torino; Italija, Grad Ivanić-grad; Hrvatska, Grad Rotterdam; Nizozemska

Internetska stranica:

www.energy-cities.eu

Procjenjuje se da će do 2050. dvije trećine svjetskog stanovništva živjeti u urbanim sredinama. Cestovni promet jedan je od ključnih problema koji utječu na kvalitetu okoliša ali i na samu kvalitetu života u urbanim sredinama (npr. prenapućenost, loša kvaliteta zraka, buka itd.) narušavajući pritom osjećaj zajedništva unutar susjedstva. Brzorastući gradovi sve se više odlučuju za drugačiji pristup, pa tako u suradnji s građanima, nastoje osigurati pristup dobrima i uslugama koje su im potrebne, bez da ovise o cestovnom prometu. Potrebno je usredotočiti se ne samo na javni interes nego i na privatni. Godine 2013. projekt je pokrenut u Ghentu, Belgiji. Uključivao je građane, tvrtke, administrativne službe i udruge te omogućio daljnje rasprave o samom načinu projektiranja ulica. Štoviše, istaknuto je da su living streets, bez obzira na veličinu, pružile priliku za jačanje socijalne kohezije. Ovaj projekt trebalo bi primjeniti i u drugim gradovima i ulicama.

 

Ciljevi projekta:

Living Streets je projekt financiran u okviru programa LIFE  u kojem se građanima pomaže, a ujedno i potiče, da privremeno oslobode vlastite ulice od gužve koju stvaraju automobili i prenamijene je u ulicu u kojoj gužvu stvaraju sami građani na način da se druže jedni s drugima. Jedno od glavnih strateških pitanja ovog projekta je kako organizirati svakodnevni život građana bez upotrebe automobila u ovolikoj mjeri kao što to činimo danas. Uklanjanjem automobila i pronalaženjem drugih mjesta za parkiranje, postaju dostupni novi prostori koji se mogu pretvoriti u mjesta za zajednicu, interakciju i podršku kao što su igrališta za djecu, piknik mjesta, pop-up barovi, gradski vrtovi, ali i omogućiti primjenu novih načina prodaje prehrambenih proizvoda i „electric car sharing“-a . U stvarnom životu, ovakvi će projekti u gradovima pretvoriti ulice u živuće laboratorije za rješavanje čitavog niza pitanja, poput održivog transporta, poboljšane i održive isporuke dobara, stvaranja novih radnih mjesta, proizvodnje lokalne hrane, urbane poljoprivrede i mogućnosti skupnog financiranja.

Glavni ciljevi projekta su:

 • provesti Living Streets projekt u sedam europskih gradova;
 •  izraditi projektne mrežne stranice s „meet a partner“ bazom;
 • utjecati na razvoj urbane politike na lokalnoj razini;
 • poticati provedbu projekta u drugim lokalnim uprava i samouprava u EU;
 • izraditi preporuke na nacionalnoj razini za potporu državama članicama.

Očekivani rezultati:

 • provedba Living Streets projekta u sedam europskih gradova
 • sedam akcijskih planova (jedan u svakoj lokalnoj upravi i samoupravi);
 •  izrađena projektna mrežna stranica u svakom gradu partneru;
 • sedam zajedničkih vizualnih dokumenata o projektu (jedan po gradu);
 •  sedam lokalnih uprava i samouprava osposobljenih za korištenje mjera i sredstava s ciljem informiranja građana;
 • izvješće o preporukama o politikama na nacionalnoj i europskoj razini vezano uz provedbu EAP-a;
 •  sedam lokalnih društveno-ekonomskih istraživanja (po jedan za svaki grad partner) i jedno društveno-gospodarsko istraživanje; i
 •  najmanje 20 europskih općina/uprava zainteresiranih za uvođenje i provedbu projekta living streets u svojim gradovima.

 

*Izvori: http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5638

http://www.grad-zadar.hr/eu-projekt/living-streets-30.html