tunES – Podešavanje EPC i SRI instrumenata za razvoj punog potencijala

Broj projekta:

tunES/101120926

 

Trajanje projekta:

1. 9. 2023. – 31. 8. 2025.

 

Ukupna vrijednost:

2,104,954 €

 

EU sufinanciranje:

1,999,707 €

 

Korisnik koordinator:

empirica Communication and Technology Research (Njemačka)

 

Partneri:

Energetski institut Hrvoje Požar (Hrvatska), ENEA – Nacionalna agencija za nove tehnologije, energiju i održivi energetski razvoj (Italija), Austrijska energetska agencija (Austrija), CRES – Centar  za obnovljive izvore energije (Grčka), KAPE – Nacionalna agencija za uštedu energije (Poljska), Tehnološko sveučilište u Lublinu (Poljska), Institut Jožef Stefan (Slovenija), EMI Nonprofit Kft. (Mađarska), Sveučilište Cassino i Južni Lazio (Italija), Dansko tehničko sveučilište (Danska)

 

Opis projekta:

Projekt tunES okuplja 7 nacionalnih energetskih agencija, koje predstavljaju 132 milijuna građana, i koje će se uhvatiti u koštac sa zajedničkim izazovom osposobljavanja instrumenata za energetsku učinkovitost i smartness u zgradarstvu. Države članice primaju tehničku pomoć, podršku i savjetovanje od 4 istraživačke organizacije, koje čine tim za tehničku podršku (Technical Support Team – TST).

Projekt tunES pozitivno će utjecati na nedostatke implementacije EPC-a, SRI-ja i povezanih instrumenata, strukturiranjem rada u pet sastavnih blokova za bolje prikupljanje, dijeljenje, implementaciju i repliciranje dobre prakse: Razumijevanje EPC-a, Nadogradnja EPC-a, Baze podataka i alati, Razvoj i implementacija SRI-ja te, kao horizontalni blok, Integracija instrumenata za maksimiziranje harmonizacije, koherentnosti i sinergijâ. Svaki sastavni blok predstavljaju države članica koje su implementirali dobru praksu kao voditeljice. Države članice koje ih prate osmišljavaju opcije politika, pakete i putove koji će olakšati usvajanje dobre prakse.

Projekt tunES postavlja okvir tehničke podrške i pomoći temeljen na Smjernicama EU-a za bolju regulativu (BRG) i to za svaku fazu procesa izrade politike (početak, prikupljanje podataka, analiza, dizajn opcija politike, određivanje prioriteta, procjena učinka, ponavljanje, planiranje uvođenja i cjelokupno uključivanje dionika). Istovremeno i kroz sastavne blokove, TST priprema za energetske agencije potrebne metode i alate za očuvanje dosljednosti unutar država članica i među njima. Od početka, rezultati o dobroj praksi kao i o tome kako primijeniti BRG metode javno se dijele u smjernicama. Druge države članice pozvane su primijeniti sve ili selektivne metode u skladu s projektom.

Temeljni rezultat je sedam paketa mjera nacionalne politike uključujući opsežno provjerene opcije politike, s jasnim učinkom, odgovorom dionika i sažetim radnjama za realizaciju punih nacionalnih provedbi. Na razini EU-a, sveobuhvatna strategija usmjeravanja omogućuje drugim dionicima ne samo da pristupe slučajevima upotrebe, već i da imaju sve alate pri ruci za učinkovitu replikaciju.