Sudjelujte u evaluaciji LIFE programa 2014. – 2020.

Sudjelujte u evaluaciji LIFE programa 2014. – 2020.

U tijeku je ex-post evaluacija LIFE programa za razdoblje 2014. – 2020.

Anketa se provodi u svrhu evaluacije aktivnosti financiranih kroz LIFE program za razdoblje 2014. – 2020. kako bi se prikupili relevantni podaci te formulirali zaključci i preporuke za unapređenje budućih aktivnosti u okviru LIFE-a.

Anketa je osmišljena na način da dopušta unose svih kategorija dionika, dok su pojedina pitanja upućena specifično korisnicima, nacionalnim kontakt točkama i članovima Odbora za Program LIFE, te monitorima i evaluatorima. U odgovorima je potrebno držati se iskustva programskog razdoblja 2014-2020 bez uključivanja osvrta na LIFE natječaje za 2021. i 2022.

Sastoji se od između 26 i 45 pitanja (ovisno o kategoriji ispitanika), a za ispunjavanje ankete potrebno vam je do 40 minuta. Uz odgovore je moguće priložiti prateću dokumentaciju.

Anketa se može popunjaviti kroz višekratne ulaze spremanjem unosa (tipka “Spremi i nastavi kasnije” nalazi se u desnom gornjem kutu ekrana).

Svi odgovori bit će anonimizirani, a podaci će biti analizirani na agregiranoj razini te nijedan individualni (anonimizirani) odgovor neće biti objavljen.

Anketu je moguće ispuniti do 24. ožujka 2023.

Poveznica na ANKETU.