Video

Video prijenos LIFE INFO dana omogućen je kroz Projekt LIFE – Jačanje kapaciteta za NCP ( LIFE 14 CAP/HR/000014 ) koji se sufinancira kroz Program LIFE Europske unije. 

U nastavku se nalaze video snimke sa Info dana po pojedinim predavanjima. 

 

LIFE Info dan uvodno predavanje

 

LIFE Clim’Foot

 

LIFE.SU.SA.FRUIT

 

LIFE Old-Drava

 

LIFE ECOMETHYLAL

 

DRAVA LIFE

 

LIFE DINALP BEAR

 

LIFE EUROTURTLES

 

The Natural Capital Financing Facility