Nacionalno sufinanciranje

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja zajedno s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osiguralo je nacionalno sufinanciranje za projekte standardnih djelovanja koji se prijavljuju na natječaj programa LIFE u 2021. godini.

LIFE 2021. – JAVNI POZIV ZA NACIONALNO SUFINANCIRANJE (poveznica)

Dokumenti za prijavu dostupni su ovdje:

Obrazac 1 – Traženo sufinanciranje (obavezan obrazac)

Obrazac 2 – Izjava o korištenju PDV-a kao pretporeza

Obrazac izjave da osnivač udruge nije politička stranka

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će projekte standardnih djelovanja koji budu odabrani za financiranje iz Programa LIFE za 2021. godinu sufinancirati u visini do 50 % od preostalog iznosa koji korisnik mora samostalno osigurati.

Rok za prijavu počeo je objavom natječaja na stranicama MINGOR-a i traje do 9. studenog.

Na LIFE program mogu se prijaviti trgovačka društva i druge pravne osobe, jedinice lokalne i područne samouprave te tijela državne uprave, organizacije civilnog društva (udruge), kao i ostali proračunski te izvanproračunski korisnici. Mogućnost nacionalnog sufinanciranja ostvarit će oni projekti koji zadovolje uvjete iz javnog poziva.