BALKAN DETOX LIFE – Jačanje nacionalnih kapaciteta za borbu protiv trovanja divljih životinja i podizanje svijesti o problemu trovanja u Balkanskim zemljama LIFE19 GIE/NL/001016

Trajanje projekta

1.10. 2020. – 30. 9. 2025.

Ukupna vrijednost

1,832,811.00 €

EU sufinanciranje

1,004,792.00 €

Korisnik koordinator

Vulture Conservation Foundation, Nizozemska

Partneri

Udruga BIOM, Hrvatska; Shoqata Ornitologjike e Shqipërisë, Albanija; Bird Protection and Study Society of Serbia; Fund for Wild Flora & Fauna, Bugarska; Hellenic Ornithological Society, Grčka;  Macedonian Ecological Society, Makedonija; Ornitološko društvo Naše ptice, BiH; Qendra “Për Ruajtjen dhe Mbrojtjen e Mjedisit Natyror në Shqipëri” (Protection and Preservation of Natural Environment in Albania)

Internetska stranica

U izradi.

 

Cilj projekta je poboljšanje upravljanja incidentima trovanja i postizanje značajnog smanjenja smrtnosti supova i drugih pogođenih divljih vrsta životinja, osiguravajući stvarni i kontinuirani angažman relevantnih državnih institucija u borbi protiv ovog pitanja te osvješćivanje javnosti o ovom problemu.

 

Specifični ciljevi projekta:

– poboljšanje dostupnosti informacija o opsegu i problemu trovanja na Balkanskom poluotoku

– osiguravanje stvarnog i kontinuiranog angažmana relevantnih državnih institucija u borbi protiv ilegalnih trovanja divljih životinja

– povećavanje broja otkrivenih slučajeva trovanja za 40%, povećanje istraživanih incidenata trovanja u regiji za 20% i najmanje 6 uspješno procesuiranih slučajeva u okviru projekta

– povećanje svijesti  javnosti o problemu trovanja

– smanjenje broja slučajeva trovanja divljih životinja kao proizvod podizanja svijesti

šire javnosti o ilegalnoj uporabi otrova u okolišu i opasnosti koje predstavlja za  ljudsko zdravlje i divlje životinje

– oformljenje nacionalne radne skupine za borbu protiv trovanja i izrada operativnih protokola u slučaju trovanja

– jačanje regionalne suradnje i razmjene informacija, znanja i stručnosti od strane forenzičkih patologa za divlje životinje, toksikologa, pravnika i javnih tužitelja.

 

Očekivani rezultati:

1. Objavljena studija o praksi ilegalnog trovanja divljih životinja

2. Osnovane i formalizirane nacionalne radne skupine za borbu protiv trovanja

3. Razvijena i usvojena tri standardna operativna protokola – za istragu, forenzičku obdukciju i toksikološku analizu, temeljena na primjerima najbolje prakse iz Španjolske

4. Povećano opće razumijevanje opsega problema i povećana sposobnost za neposredan i učinkovit odgovor na incidente trovanja od strane nadležnih državnih institucija

5. Ukupno pet potpuno razvijenih nacionalnih protokola protiv trovanja, od kojih će dva službeno usvojiti nadležna državna tijela zemalja partnera projekta BalkanDetox LIFE

6. Povećana svijest ključnih dionika o štetnosti upotrebe otrovnih mamaca, stradavanju brojnih divljih životinja i opasnosti koje predstavljaju za ljudsko zdravlje

7. Uspostavljanje nacionalnih baza podataka, koje sadrže sve slučajeve ilegalnog trovanja.

8. Objavljeni javni periodični izvještaji s relevantnim informacijama o svim slučajevima namjernog i nenamjernog trovanja.