European Solidarity Corps – objavljen LIFE natječaj za pripremne projekte

European Solidarity Corps – objavljen LIFE natječaj za pripremne projekte

European Solidarity Corps nova je inicijativa Europske unije za jačanje programa volontiranja s fokusom na aktivnosti zaštite prirode i okoliša, obnove raznih ekosustava, posebice onih obuhvaćenih ekološkom mrežom – NATURA 2000.

Projekti koji se prijavljuju putem LIFE natječaja trebaju imati za cilj uspostavu ESC-a, a natječaj  je namijenjen svim institucijama/ organizacijama sa značajnim iskustvom provođenja programa volontiranja.

Više informacija o ESC-u potražite na poveznici: 

https://europa.eu/youth/solidarity

Dokumenti za prijavu sa smjernicama za prijavitelje nalaze se na poveznici:  

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm#eusolidarity