LIFE DANUBE FREE SKY – Transnational conservation of birds along Danube river LIFE19 NAT/SK/001023

Trajanje projekta

1. 9. 2020. – 28. 2. 2026.

Ukupna vrijednost

6,636.170 €

EU sufinanciranje

4,977.125 €

Korisnik koordinator

Raptor Protection of Slovakia

Partneri

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Srbija; Bulgarian Society for the Protection of Birds, Bugarska;  CEZ Distribution Bulgaria AD, Bugarska; Danube Delta Biosphere Reserve Authority, Rumunjska; E-Distribuţie Dobrogea, Rumunjska; Operator distributivnog sistema „EPS Distribucija“ d.o.o., Srbija;  HEP – Distribution system operator d.o.o., Hrvatska; Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Hrvatska; Public Institution Nature Park Kopački rit, Hrvatska; MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Mađarska;  Nationalpark Donau-Auen GmbH, Austrija; ÖBB-Infrastruktur AG (sub-group of the Austrian Federal Railway), Austrija; Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Slovenija; Západoslovenská distribučná, a.s., Slovenija

Internetska stranica

U izradi.

 

Opis projekta

Glavni cilj projekta je doprinijeti strateškom cilju biološke raznolikosti unutar EU biološke Strategije u sprječavanju gubitka bioraznolikosti i usluga ekosustava duž Dunava.

Reduciranjem smrtnosti ptica od stradavanja na dalekovodima unutar ukupno 22 područja očuvanja značajnih za ptice – POP postići će se sigurnija ruta migracija ptica duž Dunava te će se također povećati stopa preživljavanja 19 prioritetnih vrsta

U Hrvatskoj Javna ustanova „Park prirode Kopački rit“  u suradnji sa HEP ODS-om i HOPS d.o.o. provodit će mjere zaštite od stradavanja ptica od kolizije  na visokonaponskim (VN) i elektrokucije ptica na srednje naponskim (SN) dalekovodima te trafostanicama (TS). Postavljat će se mehaničke naprave (akustični i optički diverteri)  koje će odvlačiti pozornost pticama kako ne bi došlo do kolizije (sudara s vodovima) i izolirat će se postojeći stupovi i vodovi sukladno Pravilniku o ciljevima očuvanja i osnovnim mjerama za očuvanje ptica u području ekološke mreže (NN 15/14).  Na taj način unaprijedit će se status populacije prioritetnih vrsta ptica u području ekološke mreže Natura 2000 – Podunavlje i donje Podravlje gdje pripada Park prirode Kopački rit koji je od iznimne važnosti kao stanište ptica.