LIFE FREEDOM – Solving treatment of wastewater sewage sludge with new HTL technology to produce hydrocarbons, asphalts and fertilizers LIFE19 ENV/IT/000165

Trajanje projekta

1. 10. 2020. – 30. 9. 2024.

Ukupna vrijednost

4.605.937 €

EU sufinanciranje

2.519.238 €

Korisnik koordinator

Agrosistemi s.r.l. (Italija)

Partneri

CAP Holding Spa, Italija; Spanish National Research Council, Španjolska; Impresa Caffù Costruzioni Generali S.r.l., Italija; Mondo Pulito d.o.o., Hrvatska; Syngen s.r.l., Italija; The University of Pavia, Italija

Internetska stranica

U izradi.

 

Ciljevi projekta

Cilj demonstracijskog projekta LIFE FREEDOM je dokazati valjanost nove tehnologije koja može riješiti predstavljeni problem. Ovaj projekt želi pokazati široku primjenu tehnologije koja slijedi potpuno novi put oporabe mulja, alternativan trenutnim rutama gospodarenja. Termokemijski postupak ukapljivanja, poznat i kao hidrotermalna depolimerizacija ili ukapljivanje (HTL), mogao bi predstavljati inovativno i obećavajuće rješenje za veliko smanjenje količine mulja kanalizacije, oporabiti sirovine iz takvog otpada i pretočiti ih u obnovljiva biogoriva ili bitumenske konglomerate. Proizvedena sirova nafta, sastavljena od mješavine ugljikovodika, analognih fosilnim, može imati višestruku primjenu. Jedan od glavnih ciljeva postrojenja HTL je pokazati tehnoekonomsku održivost proizvodnje takve sintetičke sirove nafte pogodne za integraciju u konvencionalnu rafineriju nafte, u industriji asfalta ili cementa. Konačno, drugi važan aspekt zaštite okoliša je oporaba fosfora. Fosfor je ključni prirodni resurs za poljoprivredu i druge industrijske sektore, ali prirodni izvori fosfata postaju oskudni. To zauzvrat rezultira rastom cijena i čini Europu snažno ovisnom o uvozu fosfata. Sadržaj fosfora u kanalizacijskom mulju proizvedenom u Europi mogao bi zamijeniti do 20 ili 30% uvoza fosfata u EU.

Opći cilj projekta LIFE FREEDOM je primijeniti na demonstracijskoj razini hidrotermalno ukapljivanje kao inovativnu i pouzdanu tehnologiju za obradu kanalizacijskog mulja i proizvodnja korisnih materijala široko raširene industrijske uporabe instaliranjem postrojenja HTL na gradskom PPOV. Izvornost ovog projekta predstavlja pozicioniranje ovog sustava za obradu, izravno povezano s opremom pročistača. To bi u budućnosti omogućilo lako umetanje u gradska postrojenja za pročišćavanje, izbjegavajući stvaranje centara za obradu otpada, posebno dizajniranih i realiziranih, pretvarajući otpad na korisnim sirovinama. Predloženi projekt spada u temu Vodene industrije u okviru tematskog prioriteta za vodu. U potrebi za pronalaženjem rješenja za problem odlaganja mulja iz kanalizacije, a u skladu s prioritetnim područjima Europskog inovacijskog partnerstva na vodi, ovaj projekt predlaže poboljšanje pročišćavanje otpadnih voda i nova i ekološki prihvatljiva alternativa trenutnim mogućnostima gospodarenja otpadnim muljem.

Postrojenje za gradske otpadne vode, omogućit će na licu mjesta:

– eliminirati patogene u otpadnim vodama od prečišćavanja pretvarajući sve organske materijale u

ugljikovodike, uključujući bakterije;

– reciklirati resurse obnavljanjem fosfora i amonijaka sadržanih u mulju;

– izbjegavajte gubitka vode ponovnim ubacivanjem vode sadržane u mulju u PPOV umjesto odbacujući ga kao otpad.

Iako je glavni očekivani rezultat uklanjanje otpadnog mulja, sekundarno i Istovremeno ciljevi su dobivanje komercijalnih ugljikovodika koji imaju ekonomsku vrijednost na tržištu i oporaba fosfora. Ti su ciljevi stoga dio tematskih prioriteta za otpad čineći korak naprijed prema provedbi protoka materijala zatvorene petlje.

Dakle cilj je pokazati da je primjena tehnologije uklanjanja mulja i kontekstualna proizvodnja industrijskih materijala u komunalnom postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda korisna s ekonomskog i ekološkog stajališta. Pročišćivač identificiran za mjesto HTL je PPOV Cassano d’Adda, malog grada u zaleđu Milana, što može postati primjer koji se može replicirati za veća postrojenja.

Projekt će se provoditi u sljedećim državama članicama i regijama ili drugim zemljama: Hrvatska (Jadranska Hrvatska), Danska (Midtjylland), Italija (Lombardija Emilia-Romagna) i Španjolska (Madrid Castilla-León)