Osnovne informacije

Što je Program LIFE?

Program LIFE instrument je Europske unije namijenjen financiranju aktivnosti na području zaštite okoliša, očuvanja prirode i djelovanja u području klime. Cilj LIFE programa je doprinijeti implementaciji, ažuriranju i razvoju EU politika i zakonodavstva iz područja okoliša, prirode i klime kroz sufinanciranje projekata koji imaju europsku dodanu vrijednost.

 

Tko može prijaviti projekt?

Svaka pravna osoba registrirana na području EU. Prijavitelji mogu biti: 1. javno tijelo, 2. privatno trgovačko društvo/organizacija, 3. privatna ne-trgovačka društva/organizacije (uključujući i nevladine organizacije).

 

Na koja područja se može prijaviti projekt?

U novom programskom razdoblju Program LIFE podijeljen je na dva područja – Okoliš i Djelovanje u području klime, svako od njih s dva potprograma:

1) Područje Okoliš:

i) potprogram „Priroda i bioraznolikost“

ii) potprogram „Kružno gospodarstvo i kvaliteta života“

2) Područje Djelovanje u području klime:

i) potprogram „Ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba tim promjenama“

ii) potprogram „Prijelaz na čistu energiju“

 

Kolika je stopa sufinanciranja?

Stopa sufinanciranja kroz program LIFE iznosi do 60% ukupnih prihvatljivih troškova, odnosno do visine 75% za prioritetne vrste i staništa iz potprograma Priroda i bioraznolikost.

 

Tko je odgovoran za evaluaciju i odabir projekata za financiranje?

CINEA – Izvršna agencija za klimu, infrastrukturu i okoliš je agencija Europske komisije odgovorna za provedbu Programa LIFE te evaluaciju i odabir projekata za financiranje.

 

Koje vrste projekata se mogu prijaviti?

SAP – standardni projekti djelovanja

SNAP – strateški projekti za prirodu

SIP – strateški integrirani projekti

TA – projekti tehničke pomoći

OA – ostala djelovanja

 

Što su to SAP projekti (projekti standardnog djelovanja)?

Projekti kojima se nastoje ostvariti specifični ciljevi programa LIFE (bivši tzv. tradicionalni projekti).

 

Koje se vrste aktivnosti provode u LIFE projektima?

Inovativne tehnike, metode i pristupi – rješenja koja su nova u usporedbi s najnovijim dostignućima na razini država članica i sektora, a koja se provode na operativnoj razini i pod uvjetima koji omogućuju postizanje utjecaja navedenih u prvom stavku kriterija dodjele Utjecaj“.

Projekti najbolje prakse – projekti koji primjenjuju odgovarajuće, financijski učinkovite i vrhunske tehnike, metode i pristupe (na državnoj i sektorskoj razini), a koji se provode na operativnoj razini i pod uvjetima koji omogućuju postizanje utjecaja navedenih u prvom stavku kriterija dodjele Utjecaj“.

 

Koliko je indikativno trajanje projekta?

U sklopu Programa LIFE projekti traju u prosjeku 3-5 godina, a po novoj Uredbi najviše do 7 godina za SAP projekte iz potprograma „Priroda i bioraznolikost“ te 10 godina za projekte iz potprogramâ „Kružno gospodarstvo i kvaliteta života“ te „Ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba tim promjenama“.

 

Kolika je indikativna vrijednost projekta u Programu LIFE?

Vrijednost LIFE projekata ovisi o vrsti projekta koji se prijavljuje te vremenskom periodu potrebnom za izvršavanje zadanih aktivnosti, a u prosjeku je to oko 2-4 milijuna eura po projektu. Za standardne projekte djelovanja po novoj Uredbi dostupna sredstva po projektu za određeni potprogram su sljedeća: „Priroda i bioraznolikost“: 2-13 milijuna €; „Kružno gospodarstvo i kvaliteta života“: 2-10 milijuna € te „Ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba tim promjenama“: 1-5 milijuna €.

 

Gdje se prijavljuju LIFE projekti?

LIFE projekti se prijavljuju putem portala Funding and Tender opportunities.

 

Što je nacionalna kontakt točka (NCP)?

Nacionalna kontakt točka je struktura zadužena za predstavljanje Programa LIFE unutar svake države članice EU gdje se Program LIFE provodi. Služi kao podrška prijaviteljima u postupku prijave te pruža informacije i podršku za sva pitanja vezana uz uvjete i mogućnosti prijave. Prijavitelji nisu obvezni uključiti NCP u proces prijave niti je informirati o projektnoj prijavi.

 

Više informacija o Programu LIFE možete pronaći na stranicama CINEA-e.

Kontakt NCP: life@mingor.hr