Održane radionice „Podrška u pripremi LIFE projektnog prijedloga“

U Zagrebu, 20. srpnja 2017. i 28. srpnja 2017. održane su radionice „Podrška u pripremi LIFE projektnog prijedloga“ namijenjene prijaviteljima koji pripremaju i prijavljuju projekt na natječaj 2017. Radionice su organizirane s ciljem unaprjeđenja projektnih prijava i povećanja broja uspješnih hrvatskih prijava. Predavači su ukazali na greške koje se učestalo pojavljuju pri pripremi projektnih prijedloga te su pružili konkretne savjete i primjere dobre prakse. Kao jedan od ključnih elemenata svakog projekta su i financije na koje je stavljen poseban fokus na radionicama kako bi se prijaviteljima olakšalo popunjavanje financijskih obrazaca. Uz teorijski dio, sudionici su imali prilike čuti i praktične savjete hrvatskog koordinatora LIFE projekta posebno vezano uz područje financija.

Na radionicama je sudjelovalo 38 sudionika koji su ocijenili ovakve radionice korisnima za pojašnjavanje svih zahtjeva Programa LIFE. Radionice su organizirane kao interaktivni rad s prijaviteljima koji su imali konkretna pitanja i nedoumice u pisanju projektnog prijedloga.

Kroz Projekt Jačanja kapaciteta za NCP, koji se provodi u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, omogućeno je održavanje ovakvih radionica kako bi hrvatski prijavitelji dobili više informacija i znanja o Programu LIFE te povukli više EU sredstva.

Prezentacije