Opstanak risa u Dinaridima – započeo projekt LIFE Lynx

Opstanak risa u Dinaridima – započeo projekt LIFE Lynx

Tim stručnjaka iz Hrvatske, Slovenije, Italije, Slovačke i Rumunjske od ove godine aktivno kreće u spašavanje kritično ugroženog risa u Dinaridima. Provedba projekta za revitalizaciju populacije risa omogućena je kroz Europski financijski instrument za okoliš  i klimatske promjene – LIFE program.

Populacija risa koju Hrvatska dijeli sa Slovenijom, izuzetno je mala i ugrožena. Svih 50ak životinja koje žive u ove dvije zemlje u bliskom su srodstvu, zbog čega im prijeti izumiranje i jedini spas je unos „svježih“ gena. Europska unija je prepoznala važnost inicijative te će omogućiti veliki dio financija kako bi se minimalno 14 novih jedinki s područja Rumunjske i Slovačke naselilo u Sloveniju i Hrvatsku. Osim iz programa LIFE, projekt je velikim djelom sufinanciran od strane slovenskog Ministarstva za okoliš i prirodu te hrvatski dio od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

„Najvažniji cilj nam je oporavak genetske raznolikosti populacije. Uz to, želimo postaviti temelje za održivo upravljanje populacijom, za što su ključni međunarodna suradnja niza institucija, znanstveni podatci i multidisciplinaran pristup problematici” poručuje Magda Sindičić, docentica na Veterinarskom fakultetu i glavna koordinatorica projekta s hrvatske strane.

Osim projektnih partnera – Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Veleučilište u Karlovcu te udruga BIOM, vrlo bitni u provedbi projekta su i lovačka društva te Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima koje svakodnevno brinu o prosperitetu risa u Hrvatskoj.

Ris je u Hrvatskoj strogo zaštićen te se nalazi na Crvenom popisu sisavaca. Na području Hrvatske i Slovenije vrsta je nestala početkom 20. stoljeća kao rezultat prekomjernog lova. No 1973. godine slovenski lovci doveli su 6 novih jedinki u Sloveniju te je njihovim širenjem nastala trenutna populacija za koju se pretpostavlja da u Hrvatskoj broji 30-40 jedinki, a u Sloveniji tek 10-20.

”Ris kao predator na vrhu prehrambene piramide ima izuzetno značajnu ulogu u zdravom ekosustavu. Osim toga, kao solitarni lovac zauzima jedinstvenu ekološku nišu koju niti jedan naš predator ne može nadomjestiti. Veselim se provedbi projekta i siguran sam da ćemo uspješnom obnovom populacije risa značajno doprinijeti ukupnom zdravlju naše prirode” kaže Vedran Slijepčević, doktor veterinarske medicine, provoditelj projekta od strane  Veleučilišta u Karlovcu.

Entuzijazam oko provedbe projekta dijeli i voditeljica projekta u Udruzi BIOM, Ivana Selanec, magistra ekologije i zaštite prirode: ”LIFE Lynx je jedini projekt iz Hrvatske za kojeg su odobrena financijska sredstva kroz LIFE program 2016. godine. To puno govori o njegovoj kvaliteti, ali i opsežnom poslu koji nas čeka. Veselim se provedbi, konkretnim rezultatima projekta, ali i svim budućim suradnjama koje će se ostvariti kroz ovaj projekt ”.

O LIFE Lynx projektu:

Jedna od najugroženijih životinjskih vrsta u Hrvatskoj je ris čija iznimno malena populacija je pred izumiranjem u našoj i susjednim državama. Jedina mogućnost za opstanak risa u Dinaridima je naseljavanje životinja iz druge, stabilne populacije. Stoga će se u razdoblju od 2017. do 2024. godine u Hrvatskoj, Sloveniji i Italiji provoditi međunarodni projekt „LIFE Lynx“ u sklopu kojega će se  u ove zemlje ispustiti najmanje 14 risova uhvaćenih u Slovačkoj i Rumunjskoj.

Početkom 20. stoljeća, zbog prekomjernog lova, ris je izumro iz većeg dijela Europe, uključujući Hrvatsku i susjedne države. No 1973. godine su lovci iz Slovenije organizirali naseljavanje risa, te je šest životinja ulovljenih u Slovačkoj ispušteno u uzgojnom lovištu Medved pokraj Kočevja. Sve tri naseljene ženke su imale mlade već prve godine, populacija je brzo rasla i u nekoliko godina su se risovi iz Slovenije proširili u Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Austriju i Italiju. No od 1990-ih godina lovci svake godine zamjećuju sve manji broj životinja i brojnost populacije pada sve do danas. Najvažniji uzrok izumiranja risova  je parenje u srodstvu, budući da se gotovo 45 godina potomci šest životinja pare isključivo međusobno.

Procjenjujemo da je danas u Hrvatskoj prisutno 30 – 40 risova, u Sloveniji tek 10 – 20, a u Italiji je situacija još kritičnija. Znanstvena istraživanja ukazuju da će risovi ponovno izumrijeti ukoliko se ne nasele nove životinje koje će povećati genetsku raznolikost populacije. Stoga su predstavnici šumarskih, lovačkih i znanstvenih institucija zajednički pripremili prijedlog projekta za spas risa koji su  prijavili na LIFE natječaj za sufinanciranje Europske komisije. Projekt je pozitivno ocijenjen i provoditi će se od  srpnja 2017. do ožujka 2024. godine.

U projekt je uključeno 11 institucija iz pet država – Hrvatske, Slovenije, Italije, Slovačke i Rumunjske, a u Hrvatskoj će ga provoditi Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Veleučilište u Karlovcu te udruga BIOM. Osim Europske komisije, Hrvatski dio projekta sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a znatna sredstva daje i slovensko Ministarstvo za okoliš i prostor.

Dugoročni cilj projekta je spriječiti izumiranje populacije risa u Dinaridima i jugoistočnim Alpama, što će se prvenstveno postići naseljavanjem četiri životinje iz Slovačke i Rumunjske u Hrvatsku, te deset u Sloveniju. Uspješnost naseljavanja pratiti će znanstvena istraživanja, koja će uključivati praćenje naseljenih životinja i njihovih potomaka pomoću automatskih foto aparata i GPS ogrlica, te mnoge genetske i ekološke analize. Države uključene u projekt uskladiti i unaprijediti će upravljanje ovom ugroženom vrstom i pripremiti će se strateški dokumenti koji će osigurati dugoročnu suradnju na ovom području.