Predstavljanje LIFE programa na INTERREG MEDITERRANEAN 2014. – 2020. nacionalnom info danu

LIFE i INTERREG MEDITERRANEAN programi imaju slične ciljeve pa time i slične ciljane skupine te je INTERREG MED info dan bio prilika obratiti se INTERREG korisnicima i informirati ih o LIFE programu i mogućnostima financiranja budućih projekata.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, u suradnji sa zajedničkim tajništvom Programa organiziralo je INTERREG MEDITERRANEAN 2014. – 2020. nacionalni info dan. Tijekom info dana prezentiran je INTERREG Mediterranean program financiranja i otvaranje drugog ovogodišnjeg poziva za prijavljivanje projekata.

Prezentaciju o LIFE programu održali su djelatnici Projekta LIFE – Jačanje kapaciteta za nacionalnu kontakt točku te su predstavili ciljeve, tematiku, primjere dobre prakse i opće informacije o Programu LIFE s naglaskom na sličnostima i razlikama LIFE i INTERREG MED programa. Pojašnjen je rad i uloga HR LIFE tima pri Ministarstvu zaštite okoliša i energetike te najavljena buduća informativna događanja o LIFE programu i prijavi na ovogodišnji natječaj u svibnju.

Istaknuta je povezanost između dva programa i mogućnosti korištenja rezultata, nastavljanje projekata i financiranja sličnih aktivnosti. Također, INTERREG MED i LIFE stavljaju naglasak na rezultate i indikatore, kao i na važnost prenosivosti i sinergije rezultata.