Prijelaz na čistu energiju

Novi potprogram ovog LIFE programskog ciklusa, Prijelaz na čistu energiju, nadovezuje se na uspjehe programa Inteligentna energija – Europa (2003.-2013.) i Horizon 2020 Energetska učinkovitost (2014.-2020.) nastavljajući s izradom EU politika u polju održive energije, ponajprije Europskog zelenog plana, Energetske Unije (energetski i klimatski ciljevi za 2030.) te EU 2050. dugoročne strategije za dekarbonizaciju.

Potprogram Prijelaz na čistu energiju ima budžet od gotovo 1 milijardu eura u periodu 2021.-2027.,  a cilj mu je olakšati prijelaz prema energetski učinkovitom, klimatski neutralnom i otpornom gospodarstvu utemeljenom na obnovljivim izvorima energije, i to financirajući koordinacijske akcije te akcije podrške (Druge akcijske potpore) diljem Europe. To su akcije visoke EU dodane vrijednosti koje ciljaju na razbijanje tržišnih prepreka koje ometaju socioekonomski prijelaz na održivu energiju i obično uključuju višestruke male i srednje dionike, mnoge aktere uključujući lokalne i regionalne javne vlasti te neprofitne organizacije, kao i potrošače.

Projekti sufinancirani potprogramom Prijelaz na čistu energiju smješteni su u sljedećih pet područja intervencije:

  • izgradnja nacionalnog, regionalnog i lokalnog okvira za politike koje podržavaju prijelaz na čistu energiju;
  • ubrzavanje dostupnosti tehnologija, digizalizacija, nove usluge i poslovni modeli te poboljšanje povezanih profesionalnih vještina na tržištu;
  • privlačenje privatnih ulaganja za održivu energiju;
  • potpora razvoju lokalnih i regionalnih investicijskih projekata;
  • uključivanje i osnaživanje građana u prijelazu na čistu energiju.

Više informacija